ÖĞRETMENLERİN SORU SORMA DENEYİMLERİNİN SOKRATİK SORGULAMA ENTELEKTÜEL STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ


Küçüktepe C. , Bülbül Hüner S.

INESJOURNAL /The Journal of International Education Science, sa.15, ss.170-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.16991/inesjournal.1556
  • Dergi Adı: INESJOURNAL /The Journal of International Education Science
  • Sayfa Sayıları: ss.170-191

Özet

Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin soru sorma deneyimlerinin sokratik sorgulama entelektüel standartları açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Odak grup görüşmesi yöntemi ile 30 öğretmen ile onarlı gruplar halinde üç farklı oturumda yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, önceden hazırlanan sorulara araştırmaya katılan öğretmenlerin yanıtlarından elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Öğretmenlerin soru sormak ile ilgili ilk akıllarına gelen kelimeleri öğrenmek olduğu daha sonra yanıt, şüphe, neden?, düşünmek, bilmek, gelecek kelimelerinin geldiği ve bu kelimelerin soru sormanın amacı, aracı, tetikleyicisi, ön koşulu olarak tanımladıkları; öğretmenlerden 12 ‘sinin geçmişte öğretmeninden, akranlarından ve geleneksel bakış açısı nedeniyle soru sormak ile ilgili olumsuz deneyimlere sahip olduğunu 7 ‘sinin ise öğretmeninden ve ailesinden dolayı geçmişte olumlu deneyimlere sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerin ürettikleri düşünceleri değerlendirmek amaçlı sordukları sorular sokratik sorgulama entelektüel standartları açısından incelendiğinde öğretmenlerin kesinlik, genişlik, belirginlik, açıklık standartlarına ilişkin sorular sorduklarını ancak mantıklılık, doğruluk, uygunluk, derinlik standartlarına ilişkin hiç soru sormadıkları bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime:Sokratik Sorgulama, sözel soru, sınıf öğretmeni