ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKME DAVRANIŞLARININÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ


Küçüktepe C. , Eminoğlu Küçüktepe S.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.3, ss.263-270, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching)
  • Sayfa Sayıları: ss.263-270

Özet

Özet Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sınav sırasında kopya çekme durumları öğrenci görüşlerine dayalı olarak ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde olup 2013-2014 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 52 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri öğrencilerin görüşlerini derinlemesine ortaya çıkarılması amacıyla nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler sayısallaştırılarak sunulmuştur. Araştırma sonucun da sınav türünün öğrencilerin kopya çekme düzeylerini etkilediği, çoğunlukla çoktan seçmeli sınavlarda ve ezbere dayalı sınavlarda daha kolay kopya çektikleri, sınavda gözetmen davranışlarının öğrencilerin kopya çekme oranlarını etkilediği, dini açıdan kendilerini tanımlama durumlarının kopya çekme düzeylerini etkilemediği, kopya aldıktan sonra rahatsızlık duyarken kopya verdikten sonra rahatsızlık duymadıkları saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Üniversite öğrencisi, kopya çekme, öğrenci görüşleri