Nurses' and paediatricians' knowledge about infant sleeping positions and the risk of sudden infant death syndrome in Turkey


EFE E., Inal S. , Balyilmaz H., Cetin H., Turan T., Altun E., ...Daha Fazla

HEALTHMED, cilt.6, sa.1, ss.140-147, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: HEALTHMED
  • Sayfa Sayıları: ss.140-147

Özet

Amaç: Bu makalenin amacı, bebeklerin uyku pozisyonları ve çevreye ilişkin hemşirelerin ve çocuk doktorları bilgisini belirlemektir. 

Yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, Türkiye'de sekiz farklı şehirde 18 rastgele seçilmiş hastanelerde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 1.156 katılımcı (252 physici ans ve 904 hemşire) vardı. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Veri analizi ercentage ve ki-kare analizleri dahil.

Bulgular: hemşireler arasında, 74.1% 21 ve 35 yaşları arasında,% 32.0 lisans de Gree,% 65,0 altı yıl veya daha fazla iş tecrübesi vardı. Çocuk doktorları arasında,% 69.0 21 ve 35 yaşları arasında;% 42.5, altı yıl veya daha fazla iş deneyimi vardı. Hemşirelerin% 88.8 anne bebek ama 'ina · ayrı yatak ile aynı odayı paylaşmak gerektiğini söyledi. Hemşirelerin üçte ikisi bir bebek uyurken yastık kullanılmamalıdır, ve% 98,0, bir bebeğin yüzünü kapsamaz söyledi. Çocuk doktorlarının% 86.5 mot onu bebek ile değil ayrı yatakta aynı odayı paylaşmak söyledi. Çocuk doktorlarının% 76.2 bebek uyurken onlar bir yastık kullanmak olmaz, ve% 97.2, bir bebeğin yüzünü kapsamaz söyledi. · Hemşireler · En Çok ve · hekimlerin yaş 0-6 aylık bebeklerin üzerinde uyudu yanıtladı. Kenarları. gündüz, gece de, bir odada yalnız sol ve beslendikten sonra.

Sonuç: ancak onlar ani bebek ölümü sendromu için risk faktörleri hakkında yeterli bilgiye sahip sonuçlar physici ans ve hemşireler bebek uyku pozisyonları hakkında yeterince bilgili olmadığını gösterdi. Hemşire ve SIDS risk faktörleri hakkında pediatri kliniklerinde çalışan hekimlerin hem eğitim Türkiye'de SIDS ölümleri azaltabilir.

 

 

Objective: The purpose  of this article  is to determine nurses' and paediatricians' knowledgeregarding the sleeping positions and environment ofinfants. 

Methods: This descriptive  and cross-sectio­nalstudy was conducted at 18 randomly selectedhospitals in eight different cities in Turkey. Therewere 1,156 participants in the study (252 physici­ans and 904 nurses). The data were collected bymeans of a questionnaire form developed by the investigators. Data analysis included ercentage andchi-square analyses.

Results: Among the nurses, 74.1%were between theages of 21 and 35, 32.0% had a bachelor's de­ gree, 65.0% had job experience of six years ormore. Among  the  paediatricians,  69.0%  were between the ages of 21 and 35; 42.5% had job experience of six years or more. 88.8% of thenurses said that the mother should share sameroom with the infant but 'ina·separate bed. Overtwo-thirds of the nurses said that a pillow shouldnot be used when an infant was asleep, and 98.0%would not cover an infant's face. 86.5% of thepaediatricians said that the mot­ her could sharesame room with the infant but in a separate bed.76.2% of the paediatricians said that they wouldnot use a pillow when the infant were asleep, and97.2% would not cover an infant's face. Most ·nurses ·and ·physicians respondedthat infants of 0-6 months of age slept on. theirsides. during the daytime, in the nighttime, whenleft alone in a room, and after feeding.

Conclusions: The results showed that physici­ ansand nurses were not sufficiently  knowledgea­bleabout infant sleeping positions; however, they hadsufficient knowledge about the risk factors forsudden infant death syndrome. The education ofboth nurses and physicians working in pediatricwards about the risk factors of SIDS may decreaseSIDS deaths in Turkey.