Panik Bozuklukta Glutatyon Peroksidaz 1 (GPX1) Pro198Leu ve 8-Oksoguanin DNA Glikozilaz 1 (OGG1) Ser326Cys Polimorfizmlerinin Rolü


CENGİZ M. , BAYOĞLU B. , Alansal N. O. , KOCABAŞOĞLU N.

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.155-156

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.155-156