The Development of the Metacognitive Thinking Skills Scale


Creative Commons License

TUNCER M., KAYSİ F.

International Journal of Learning & Development, sa.3, ss.70-76, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: International Journal of Learning & Development
  • Sayfa Sayıları: ss.70-76

Özet

Son yıllarda bilişsel öğrenmeyi konu edinen araştırmaların önemli bir bölümünün üst biliş ile ilgili olduğu görülmektedir. Üst biliş öğrenme, problem çözme, kavrama, akıl yürütme, bellek gibi bilişsel süreçleri izlemek ve düzenlemek için kullanılır. Böylelikle bireylerin karşılaştıkları problem durumlarının çözümü, problemlerin ana hatlarının veya tamamının kavranabilmesi, çözümün gerçekleştirilmesi hakkında akıl yürütülmesi gibi, problem hakkında tüm bilgiye sahip olunabilir. Bireylerin üst biliş düşünme becerilerinin gelişmiş olması onların mesleklerini daha etkin bir biçimde yürütmelerine olanak sağlayacaktır. Bu araştırmada ise üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesine imkan tanıyacak bir ölçek geliştirilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. 

It is observed that majority of recent studies on cognitive learning are dealing with metacognition. Metacognition is used to follow and regulate cognitive processes such as learning, problem solving, comprehension, reasoning and memory. Therefore, it is possible to gather all information about a problem encountered by the individuals, including its solution, comprehension of its outline or essence and reasoning for solving it. Individuals’ development of metacognitive thinking skills will allow them to act more efficiently in their professions. In this research, a scale was developed in order to measure these metacognitive thinking skills. The scale was proved valid and reliable through employment of exploratory and confirmatory factor analysis.