BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ


ŞİMŞEK İ. , KÖSE BİBER S.

International Educational Technology Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 4 - 06 Şubat 2016, cilt.1, no.1, ss.949

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Dubai
  • Basıldığı Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
  • Sayfa Sayıları: ss.949

Özet

Son yıllarda çalışan nüfusun bilgisayar kullanımındaki hızlı artış, buna bağlı gelişen mesleki kas iskelet hastalıkları (MKIH) sorununu da beraberinde getirmiştir. İlgili alanyazın incelendiğinde, özellikle bilgisayar kullananların iş yerindeki fiziksel ve psiko-sosyal risk etkenlerine bağlı olarak oluşan kas iskelet hastalıkları için yüksek risk altında oldukları gösterilmiştir. Buna bağlı olarak, son yıllarda risk etkenleri, ergonomi eğitimi ve ergonomik girişimleri kapsayan ergonomi programları ve rehabilitasyon yaklaşımları konularında yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.

Bu araştırmada, Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmen adaylarının MKIH’nın görülme sıklığı, risk etkenleri ve ergonomi eğitimi konusundaki farkındalıklarını ve bu konuya yönelik dikkat düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından yarıyapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanarak BT Öğretmen Adaylarından oluşan 34 kişi ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler NVivo 11 programı kullanılarak çözümlenmiş, kategoriler ve alt kategoriler oluşturularak çeşitli kodlara ulaşılmıştır. Bu kodlar frekans ve yüzdelik dilimlerine göre grafiklerle sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen görüşler genel olarak değerlendirildiğinde; BT öğretmen adaylarının MKIH hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları, bu hastalığa yol açan risk etkenlerine yönelik farkındalık düzeylerinin düşük olduğu ve bilgisayar kullanırken ergonomiye dikkat etmedikleri görülmüştür. Ayrıca araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ergonomi ile ilgili kendilerine verilen eğitimin yeterli olmadığını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: BT Öğretmen Adayı, Ergonomi, Bilgisayar Kullanımı, Korunma