Derin Temel Kazılarında, Ankrajlı İksa Sistemini Etkileyen Jeolojik ve Jeoteknik Koşulların Değerlendirilmesi


DALĞIÇ S. , KUŞKU İ.

Yer Mühendisliği, sa.13, ss.38-47, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Yer Mühendisliği
  • Sayfa Sayıları: ss.38-47

Özet

İstanbul’da, ankrajlı iksa sistemleri kullanılarak yapılan derin kazılarda, meydana genel yenilme olaylarının başlıca nedeni, jeolojik ve jeoteknik özelliklerle ilişkilidir. Çünkü ankrajların taşıma kapasitesine etki eden en büyük unsurlardan biri, ankraj kök bölgesinin etkileşimde olduğu zemin veya kayanın jeolojik ve jeoteknik özellikleridir. Bu çalışmada, İstanbul’daki derin temel kazılarında, ankrajlı iksa sistemini olumsuz etkileyen jeolojik ve jeoteknik koşullar örneklerle sunulmuştur. İstanbul’da, ankrajlı iksa yapısının stabilitesini etkileyen, jeolojik ve jeoteknik özelliklere bağlı başlıca olaylar; çok zayıf kaya kütlesi seviyelerinde, aşırı konsolide killerde, dane boyutu farklılığında, normal konsolide killerdeki fasiyes değişikliğinde, zeminlerin sıkılık ve kıvam özelliklerinin değişkenliğinde, heyelanlarda, karstik boşluklarda, fay zonlarında, yapay dolgular ve yeraltı suyunun bulunduğu alanlarda meydana gelmektedir. Ayrıca, sıralanan etkenler olsun veya olmasın, iksa sistemi en üst kotundan topoğrafik kota olan yüksekliğin şevli kazı ile oluşturulması durumunda, ankrajlı iksa sistemi stabilitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.

In the deep excavations using anchored shoring systems in Istanbul, the main cause of general failure events is related to geological and geotechnical properties. Because, one of the biggest factors affecting the carrying capacity of the anchors is the geological and geotechnical properties of the soil or rock where the anchor root zone interacts. In this study, all these geological and geotechnical conditions adversely affecting the anchored shoring system in deep foundation excavations are presented with examples. In Istanbul, the main events that affect the stability of the anchored shoring system due to geological and geotechnical properties occurs in area with very weak rock mass levels, overconsolidated clays, grain size difference, facies changes in normal consolidated clays, different consistency properties, landslide, karstic cavity, near fault zone, embankment, groundwater, In addition, whether or not the listed factors, the stability of the shoring system is adversely affected, if the height from the top of the system to the topographic level is formed by sloping excavation.