Comparison of Iran and Turkey in Terms of Biomass Energy Use


Jorjanı S., Yıldırım H. T. , Rezaeınıa S.

Kent Akademisi, vol.4, no.14, pp.1235-1250, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 14
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35674/kent.994074
  • Title of Journal : Kent Akademisi
  • Page Numbers: pp.1235-1250

Abstract

Biomass energy has some advantages such as sustainability, availability from local resources and no adverse effects on the environment. Biomass energy is also an important goal for countries aiming for environmentally friendly sustainable energy production and development. Iran and Turkey are two neighboring countries in the region and they have social, economic and political relations presently as happened in the past. Although both countries have development efforts, the most important issue stands out as energy supply and security. In this respect, the aim of the study is to compare the biomass energy use of both countries other than non-renewable energy sources and to reveal the efforts and potentials in this regard. As a result, renewable energy has emerged as an important domestic resource for both countries. The problem to be overcome is the development of technology

Biyokütle enerjisinin sürdürülebilirlik, yerel kaynaklardan elde edilebilirlik ve çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması gibi avantajları vardır. Biyokütle enerjisi, çevre dostu sürdürülebilir enerji üretimi ve gelişimini hedefleyen ülkeler için de önemli bir hedeftir. İran ve Türkiye, bölgenin sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilerinde tarihi bir geçmişe sahiptir. Her iki ülkenin de kalkınma çabaları olsa da en önemli konu enerji arzı ve güvenliği olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, her iki ülkenin yenilenemeyen enerji kaynakları dışındaki biyokütle enerjisi kullanımlarını karşılaştırmak ve bu konudaki çaba ve potansiyelleri ortaya koymaktır. Sonuçta yenilebilir enerji her iki ülke için de önemli bir yerli kaynak olarak ortaya çıkmıştır. Aşılması gereken sorun olarak da teknoloji geliştirilmesidi