Bouguer Anomalilerinden Üstü Örtülü Fayların Saptanması ve İstanbul-Silivri Bölgesinin Yer altı Yapısının Modellenmesi


YÜKSEL F. A. , AYDOĞAN D.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.389-393, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.389-393

Özet

BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN
SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN
YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ

Bu çalışmada, İstanbul-Silivri bölgesinin Bouguer anomali haritasında etkileri görünmeyen üstü örtülü düşey süreksizliklerin saptanması için yeni bir yöntem sunulmuştur. Bu yöntem, gözlem değerlerinin II. düşey türev değerleri ile kuramsal bir düşey süreksizlik modeline ait II. düşey türev değerleri arasındaki kros-korelasyon esasına dayanmaktadır. Kros-korelasyon fonksiyonunun maksimum veya minimum değerleri düşey süreksizliklerin orijin noktaları üzerinde oluşmaktadır. Yöntem, bir ve iki boyutlu kuramsal modeller üzerinde test edildikten sonra, Silivri bölgesinin yüzeylenmemiş çizgisellik yapısının modellenmesinde kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Kros-korelasyon, Üstü örtülü faylar, Gravite anomalisi

 

DETERMINATION OF THE COVERED FAULTS BY USE OF BOUGUER
ANOMALIES AND MODELLING OF UNDERGROUND STRUCTURE OF
İSTANBUL-SİLİVRİ REGION

In this study, a new method is presented for the determination of the covered vertical discontinuous whose effects can not be observed in the Bouguer’s gravity anomaly map of Istanbul-Silivri region. This method is based on the second vertical derivative values as well as cross-correlation between the second derivative values for a theoretical vertical discontinuous model. The maximum or minimum values of cross-correlation function takes place on the origin points of vertical discontinuity. The proposed method is applied to modelling of covered lineament structure of Silivri region after the method is tested for one and two dimensional theoretical models.
 

Key Words : Cross-correlation, Covered faults, Gravity anomaly