PEGile Guar Gum @ Ag Nanopartiküllerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Şişme Davranışı


Creative Commons License

Tan E. , İlgar M., Kahyaoğlu İ. M. , Şahin Y. M. , Sezgin Mansuroğlu D., Sakarya D. , ...Daha Fazla

Sonokimyasal Reaksiyonlar, Selcan Karakuş, Editör, InTechOpen, London, ss.3-14, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: InTechOpen
  • Basıldığı Şehir: London
  • Sayfa Sayıları: ss.3-14
  • Editörler: Selcan Karakuş, Editör

Özet

Bu çalışmada, polietilen glikol / guar zamkı @ gümüş nanopartiküller (PEG / GG @ AgNPs) basit sonikasyon yöntemi kullanılarak sentezlenmiştir. Nanopartiküller, Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi (FTIR) ve taramalı geçirimli elektron mikroskobu (STEM) kullanılarak karakterize edildi. Nanopartiküllerin şişme davranışları farklı pH'larda (5.5 ve 7.4) incelenmiştir. Nanopartiküllerin şişme mekanizmasını ve katsayılarını anlamak için deneysel sonuçlar Fickian difüzyon ve Schott kinetik modelleri ile hesaplandı. Sonuçlar, Fickian difüzyon kinetik modelinin doğrusal denkleminin, yüksek korelasyon katsayısı (R2 = 0.982–0.987) ile nanopartikülün su difüzyon mekanizmasını açıklamak için en uygun olduğunu gösterdi. Sonuçlar, nanopartiküllerin şişme derecesinin pH 5.5'te 9.71 g / g olduğunu doğruladı. Ayrıca sonuçlar, PEG / GG @ AgNP'lerin farmasötik uygulamalarda ilaç verme sistemleri için iyi bir aday olabileceğini doğruladı.

In this study, polyethylene glycol/guar gum @ silver nanoparticles (PEG/GG@AgNPs) were synthesized by using simple sonication method. The nanoparticles were characterized using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning transmission electron microscopy (STEM). The swelling behaviors of nanoparticles were studied in different pHs (5.5 and 7.4). The experimental results were calculated by Fickian diffusion and Schott kinetic models to understand the swelling mechanism and coefficients of the nanoparticles. The results showed that the linear equation of the Fickian diffusion kinetic model was best fit to explain the water diffusion mechanism of the nanoparticle with high correlation coefficient (R2 = 0.982–0.987). The results confirmed that the swelling degree of nanoparticles were 9.71 g/g at pH 5.5. Also, the results confirmed that PEG/GG@AgNPs can be a good candidate for drug delivery systems in pharmaceutical applications.