Kurtkemeri Orman İşletme Şefliğinde Orman Transport Bilgi Sisteminin Oluşturulması


ŞENTÜRK N. , ÖZTÜRK T. , DEMİR M. , AKGÜL M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi, cilt.12, ss.1-10, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Orman Transport Bilgi Sistemi, orman yollarının, üretim çalışmalarının ve orman yollarında kullanılan sanat yapılarının planlanması çalışmalarını kapsamaktadır. Çalışma alanı olarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği seçilmiştir. Yapılan çalışma ile, çalışma alanındaki tüm orman yolları ve sanat yapılarının mevcut durumları belirlenmiştir. Arazi çalışmaları ile tüm veriler toplanmıştır. Bu veriler ArcGIS ve NetCad 4.0 bilgisayar programları değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışma ile Orman Transport Bilgi Sisteminin oluşturulmasında coğrafi bilgi sistemlerinin veri tabanı kapasitesi, veri güncellemesi ve sayısal arazi modelleri analizlerini gerçekleştiren son derece önemli bir araç olduğu belirlenmiştir.

The forest transport information system is containing to works as planning of forest roads, production and drainage constructions. The study area is selected from the management zone of Kurtkemeri Forest Enterprise in Istanbul region. The situation of all forest roads and drainage constructions inside study area are determinated. The total data with done works are collected. This data are analysed with ArcGIS 9.2 and NetCad 4.0 computer programme. The transport information system with these studies that geographical information systems which has digital terrain model analysis, data update and database capacity is very important tools in transportation network system in forest areas