Tablet Bilgisayarlar için Epub Formatında Ders İçeriği Hazırlama


Creative Commons License

KAYSİ F.

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.22

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.22

Özet

Bilgisayar ve bilgisayar ürünlerinin veya internet kullanımının her geçen gün daha da artması ve kişilerin zamanlarının belli kısımlarını veya çoğunu bilgisayar başında geçirmeleriyle beraber bilgisayarlar, kullanıcıların hayatlarının kopmaz bir parçası haline gelmiştir. Yapılan bazı araştırmalara göre dünyada kişisel bilgisayarlardan hariç olarak, tablet bilgisayar kullanımının yüz milyonları aşması ve elde edilen araştırma verilerine göre gelecek yıllarda da bu hızın devam etmesi neticesinde, tablet bilgisayarların hemen hemen her alanda kullanıldığından bahsedilebilir. Dünyada eğitim alanlarında da kullanılmaya başlanan tablet bilgisayarlar için; Ülkemizde FATDH projesi çerçevesinde, bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki öğretmen ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak tüm ders içeriklerinin hızlı bir şekilde dijital ortamlara taşınması ve kullanılan tablet bilgisayarın destekleyebileceği formatta ders içeriklerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin şahsi olarak hazırlamış oldukları ve kullandıkları bazı ders içeriklerini veya ödevlerin tablet bilgisayarların destekleyebileceği formatlara çevrilmesi ihtiyacı başka problemi ortaya çıkarmıştır. Ders içeriklerinin başarılı bir şekilde dijital ortama aktarılması sayesinde; ders içerikleri, istenildiği zaman düzenlenebilecek ve görsel-işitsel öğelerle zenginleştirilerek öğrenmedeki niteliğin arttırılması sağlanabilecektir. Dijital ders içeriklerinin dönüşümü esnasında; dağıtılacak tablet bilgisayarların işletim sistemlerinin Android tabanlı olmasından dolayı dünyaca kabul gören ve tüm tablet bilgisayarlarda kullanılabilen EPUB formatını akla getirmektedir. ePub formatındaki ders içeriklerinin oluşturulması farklı işletim sistemli tablet bilgisayarlar için de kolaylıklar sağlayacaktır. ePub’ın güncel olarak kullanılan 2,0 ve 3,0 olmak üzere 2 adet sürümü mevcuttur. ePub 3,0’ın önceki sürümüne göre üstünlükleri arasında; HTML5, CSS3, Çoklu CSS, SVG, Metadata, MathML, Scripting, ses ve video desteği sunması, ePub 3,0’ı daha cazip hale getirmektedir. Ders içeriklerinin hızlı bir şekilde ePub formatına dönüştürülmesinde kullanılabilecek yazılımlar arasında; Sigil, Calibre ve Adobe InDesign gibi bazı araçlar sayılabilir. Kullanılacak araçlar sayesinde, hazır taslak formatlar üretilip veya kullanılarak hızlı içerikler sağlanabilir. Ayrıca üst biliş düşünme becerilerinin günümüz eğitim hedefleri arasında olması ve yapılan bazı araştırmalarda bilgisayar kullanma becerisi yüksek olan kişilerin Üst biliş düşünme becerilerinin daha gelişmiş olduğu düşünüldüğünde, kullanıcı-tablet bilgisayar etkileşiminin en üst düzeyde sağlanması, eğitimin niteliğini arttıracaktır.