Gürültü Baskılama Teknolojilerinin Gürültüde Konuşmayı Anlama Becerisine Etkisinin Araştırılması


Burhan S., Erek B., Yakan İ., Çalışkan O., Örüklü R., Aydemir R., ...Daha Fazla

1st International Congress of the Mirko Tos Ear & Hearing Research Centre and 4th International Congress of Istanbul Audiology, Edirne, Türkiye, 15 - 17 Ocak 2020, ss.33

  • Basıldığı Şehir: Edirne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.33

Özet

Giriş: İşitme cihazı kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri gürültülü ortamlarda konuşulanları anlamakta zorluktur. Güncel işitme cihazlarında bu problemin üstesinden gelmek ve dinlemeyi daha konforlu hale getirmek için dijital gürültü azaltma algoritmaları (DNR) kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, işitme cihazı kullanan hastalarda gürültü baskılama teknolojisinin gürültüde yapılan konuşma testleri üzerine etkisini incelemek ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu özelliğin günlük koşullarda kullanımı hakkında çıkarımlar yapmaktır. MateryalMetot: Çalışmaya 16-45 yaş arası, konuşmayı ayırt etme skorları %52’den yüksek olan ve saf ses ortalamalarına göre bilateral orta derecede yüksek frekanslara doğru düşüş gösteren sensörinöral işitme kaybına sahip toplam 18 birey (9 Erkek, 9 Kadın) dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylere, bilateral açık kalıp ile RITE (Receiver in the Ear) işitme cihazı uygulanmış ve cihaz ayarları Gerçek Kulak Ölçümü (REM) yöntemi ile ayarlanmıştır. REM prosedürü ile bireylerin işitme cihazı ayarlandıktan sonra DNR açık ve kapalı koşullarda cihazlı serbest alan işitme testi, Konuşmayı Anlama Eşiği (SRT), Konuşmayı Ayırt Etme Oranı (SDS) ve TURMatrix testi yapılmıştır. Sonuç: Bireylerin DNR açık ve kapalı koşullarda cihazlı saf ses ortalaması, SRT ve SDS sonuçları arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). TUR-Matrix testinde; non adaptif +5 SNR’da DNR açık ve kapalı koşullar arasında anlamlı farklılık gözlenirken (p<0.05), non adaptif -5 SNR’da DNR açık ve kapalı koşullar arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Adaptif TURMatrix testinde ise DNR’ın açık olduğu koşulda, kapalı olduğu koşula göre tüm katılımcılarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi SNR oranları elde edilmiştir (p<0.05). Elde edilen veriler doğrultusunda, bireyin gürültülü ortamlardaki dinleme konforunu arttırmaya yönelik DNR algoritmasının açık modda kullanılabileceği sonucunda varılmıştır.