Çocuk hastalarda klasik ve ProSeal laringeal maske (LMA) karşılaştırılması Comparison of classic, and ProSeal laryngeal mask airways (LMA) in pediatric patients


GÜNGÖR G. , SUTAŞ BOZKURT A. P. , YÜCEYAR L.

İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.46-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.46-52

Özet

Amaç: Çocuklarda proseal laringeal maskeyi (PLMA) klasik laringeal maskeye (KLMA) göre yerleştirme özellikleri, kaçak basıncı ve komplikasyonlar açısından karşılaştırmayı hedefledik.
Yöntemler: Etik Kurul onayı ve ailelerinden aydınlatılmış hasta onamları alındıktan sonra günübirlik koşullarda genel anestezi altında kasık bölgesi patolojileri, sünnet, sistoskopi, biyopsi ve göz ameliyatı geçirecek ASA I ve II, 3 aylık-14 yaş arası 203 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların randomizasyonu operasyon tarihinde hastane eczanesi ve ameliyat odasında bulunan laringeal maske (LMA) türüne göre yapıldı. Prospektif planlanan çalışmada veriler geriye dönük olarak değerlendirildi. Standart anestezi tekniğinden sonra LMA’lar farklı kıdemlerdeki uzmanlık öğrencisi anestezi doktorları tarafından yerleştirildi. Hemodinamik değişiklikler, ventilasyon sırasında oluşan mide distansiyonu, LMA yerleştirilme süresi, deneme sayısı, yerleştirilme tekniği, kaf basıncı, kafın şişirildiği hava volümü, kaçak sesi varlığı, anestezistin kıdemi ve komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: 137 olguda PLMA ve 66 olguda KLMA denendiği ve/veya kullanıldığı görüldü, 3 olguda PLMA dört kez denenmesine rağmen, başarısız olundu ve endotrakeal tüp (ETT) yerleştirildi, KLMA grubunda bir hastaya LMA yerleştirilemedi ve entübe edildi.
Maske ile ventilasyon sırasında her iki grupta da olguların yaklaşık %25’inde anestezistler tarafından mide distansiyonuna neden olundu. Birinci denemede KLMA veya PLMA’nın başarıyla yerleştirilme oranı sırasıyla %87,7 ve %87,3 idi. Anestezist deneyimleri, yerleştirme başarı oranı, yerleştirilme süreleri, kaf şişirme volümleri, orofarengeal gaz kaçak basıncı ve operasyon sonrası komplikasyonlar açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: KLMA ve PLMA’nın birbirlerine üstünlüğü bu seride bulunamamıştır. Anestezistin tecrübeli olduğu yöntemin en uygun seçenek olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Pediatrik anestezi, klasik laringeal maske, proseal laringeal maske, supraglottik hava yolu gereci, anestezist tecrübesi

Objective: The aim of this study is to compare the use of proseal laryngeal mask airway (PLMA) with classical laryngeal mask airway (KLMA) in respect to replacement, air leak pressures and complications.
Methods: A total of 203 children aged between 3 months to 14 years with ASA scores of I and II who were scheduled for inguinal surgery, circumcision, , cystoscopy,biopsy or eye surgery were included in the study after approval of ethics committee, and enlightened consent forms from their families were obtained. Randomization of the children was done according to the availability of PLMA or KLMA in the hospital pharmacy, and in the operating room at the time of surgery. This study was prospectively designed and data were retrospectively evaluated. Following application of standard anesthesia technique LMAs were placed by anesthesia residents at different seniority. Hemodynamic changes, gastric distention at ventilation, duration of LMA, volume of air, number of attemps, technique for placement, cuff pressure, air volume in cuff, presence of air leak noise, seniority of the anesthetist, and complications were all recorded.
Results: PLMA and KLMA were attempted and/or used in 137 and 66 children respectively. Placement of PLMA was unsuccessful in 3 cases and KLMA in a case after four attempts and these cases were intubated. Mask ventilation caused gastric distention in 25% of the cases in both groups regardless of the seniority of the anesthesiologists. The success rates at first attempt were 87.7% and 87.3% for KLMA and PLMA groups, respectively. Anesthesiologists experiences, success rates in inserting LMA, duration of placement, cuff air volumes, airleak pressure and complications were not significantly different between groups.
Conclusion: Superiority of one LMA over other could not be found in this series. We conclude that regarding the use of LMA, the best criteria is the experience of the anesthesiologist.
Key words: Pediatric anesthesia, Laryngeal Mask Airway (LMA)-Classic, Laryngeal Mask Airway-Proseal, supraglottic airway devices, experience of an anesthesiologist