İstanbul’da Yaşayan Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Artan T. , Arıcı A.

Sosyal Çalışma Dergisi, cilt.1, ss.1-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Sosyal Çalışma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-21

Özet

Bu çalışma 2011 Suriye sığınmacı krizinin ortaya çıktığı Mart ayından günümüze kadar geçen süre içerisinde Suriyelilere yönelik sosyal hizmetlerin İstanbul örnekleminde değerlendirilmesini içermektedir. Milyonlarca insanın hayatını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen iç savaş sonrası yaşanan Mülteci ve sığınmacı sorunu birçok mesleğin çalışma alanına girmektedir. Bu mesleki gruplardan biriside sosyal hizmettir. Sığınmacı krizi sosyal hizmet mesleği açısından önemli bir çalışma alanına işaret etmektedir. Sosyal hizmet uzmanları özellikle toplumların dezavantajlı gruplarıyla mikro, mezzo ve makro boyutlarda çalışmalar yapabilmektedir. Bu çalışma Türkiye'de "geçici sığınmacı" statüsünde olan Suriyelilerin yaşadıkları sorunların ve bunlara ilişkin uygulamaların sosyal hizmet perspektifi açısından değerlendirilmesini içermektedir. Çalışma kapsamında diğer bölge uygulamalarına da yer verilmekle birlikte çalışma daha çok İstanbul üzerine odaklanmaktadır. Suriyeli sığınmacılara İstanbul örnekleminde sunulan hizmetlerin makro sosyal hizmet hedefleri kapsamında etkinliğinin tartışılması amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Sığınmacı, Sosyal Hizmet.