Büyük damarların transpozisyonu, ventriküler septal defekt ve aortik ark interapsiyonu bulunan hastada tek oturum ve iki ayrı insizyonla cerrahi tedavi


Özkara A., Çetin G., Köner Ö., Saltık İ. L. , Kansız E.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.14, ss.230-232, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.230-232

Özet

Büyük arterlerin transpozisyonu ile birlikte ventriküler septal defekt ve aorta kavsinin interapsiyonu nadir olarak görülmektedir. Siyanoz bulunan altı günlük erkek bebeğin ekokardiyografik incelemesinde büyük damarların transpozisyonu, ventriküler septal defekt ve aortik ark interapsiyonu saptandı. İndirekt bilirubini yüksek olan hasta üç gün sonra ameliyata alındı. Tek oturumda posterolateral torakotomi ve midsternotomi insizyonu yaklaşımlarıyla tam düzeltme yapıldı, derin hipotermi ve total sirkülatuvar arreste gerek duyulmadı.
Büyük damarların transpozisyonu, ventriküler septal defekt ve aortik ark interapsiyonu bulunan hastada tek oturum ve iki ayrı insizyonla cerrahi tedavi
Transposition of great arteries with ventricular septal defect and interruption of aortic arch is a rare malformation. We present a nine-day-old cyanotic male neonate whose echocardiographic assessment revealed transposition of great arteries with ventricular septal defect and interruption of aortic arch. The patient had indirect hyperbilirubinemia and was operated 3 days after admission. Complete repair was performed by a single stage operation with two incisions. With this technique the need for deep hypothermia and total circulatory arrest was abolished.