Bilim Kurgu Filmlerinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi


KÖSE BİBER S. , Kubaş A.

International Congresses on Education ERPA, Atina, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Atina
  • Basıldığı Ülke: Yunanistan
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Bu araştırmada bilim kurgu filmlerinin, öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma süresince gruplarından birisinde geleneksel öğretim yöntemi uygulanırken, diğer grupta ders, işlenilen konuyla ilgili olabilecek bilim kurgu filmleri ile desteklenerek yürütülmüştür. Araştırmaya İstanbul ilinde yer alan bir lisenin, 10. sınıf düzeyindeki iki ayrı şubesinde öğrenim gören, kontrol ve deney gruplarının her birinde 30 öğrenci olmak üzere toplam 60 tane ortaöğretim öğrencisi katılmıştır.  8 hafta süren deneysel işlem süresince, “Doğal Sistemler” ile “Çevre ve Toplum” öğrenme alanlarına uygun olacak şekilde toplam 10 tane bilim kurgu filmi öğrencilere izletilmiştir. Araştırma verileri Güven ve Uzman (2006) tarafından geliştirilen “Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, bilim kurgu filmleri ile desteklenen coğrafya dersinin, öğrencilerin coğrafya dersine yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde olumlu etkilediğini göstermektedir.