Sıcak Dövme Parçalarının Üretiminde Proses Hataları ve Çözüm Önerileri


BEKÖZ N. , Yüksel İ.

14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.1153-1160

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1153-1160

Özet

ÖZET

 

Sıcak dövme prosesinde, proses öncesi ve proses esnasında değişik hatalar meydana gelmektedir. Üretim esnasında ortaya çıkan ve zamanında fark edilmeyen dövme hatalarından dolayı maliyetler çok fazla artmaktadır. Hataların zamanında tespiti bu kayıpları büyük oranda azaltmaktadır. Otomotiv endüstrisi ile yan sanayiciler arasında yapılan anlaşmalar, hataların kısa sürede belirlenerek yok edilmesine yöneliktir. Bu çalışmada ele alınan konuların ve görsellerin amacı da bu doğrultudadır.

 

Bu çalışmada sıcak dövme safhasında ortaya çıkan hatalar çeşitli görsel örneklerle sunularak incelenmiştir. Bu amaç için tarım makinelerinde kesici ağızların koruyucu kılıfı olarak kullanılan zıpkalarda sıcak dövme ile üretim esnasında meydana gelen hatalar görsel muayene yoluyla incelenmiştir. Çözüm önerileri, hataların detaylı görüntülerini ve buna uygun açıklamalarını içermektedir.

 

Anahtar kelimeler: Sıcak dövme, dövme hataları, zıpka, görsel muayene.

ABSTRACT

 

In the hot forging process, some different failures take form at before and during the process. Manufacturing costs increase too much because of unnoticed forging failures that occur during the production stage. On time determination of failures greatly reduces these losses. Agreements between the automotive and the supply industries help to identify the failures and exterminate them in a short time. The purpose of the topics and the images in this study is also in the same direction.

 

In this study, the failures that occur during the hot forging stage has been tried to investigate by using many different visual examples. For this purpose, the guard fingers which are used as protective sheath in cutting edges of agricultural machines were investigated by using visual inspection. Solution suggestions include detailed images of failures and appropriate explanations.

 

Keywords: Hot forging, forging failures, guard finger, visual inspection.