[Four cutaneous leishmaniosis case resistant to meglumine antimoniate treatment].


Creative Commons License

Polat E. , Kutlubay Z.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.38, ss.177-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

  • Cilt numarası: 38
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.5152/tpd.2014.3410
  • Dergi Adı: Turkiye parazitolojii dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.177-80

Özet

Amaç: Meglümin antimoniata dirençli Leishmania major’un neden olduğu kutanöz leishmaniasisin Lucilia sericata’nın larvaları ile tedavisi amaçlanmıştır. Yöntemler: Hastaların lezyonlarının üzerindeki kabuk lanset ile kaldırıldıktan sonra alınan materyallerden yayma preparatlar hazırlanarak Giemsa ile boyanmış ve mikroskopta incelenmiş, Novy-Nicolle-McNeal (NNN) ve Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 besiyerlerinde kültür yapılmıştır. Leishmania’nın amastigot şekli görülen hastalardan birine larva, üçüne ise Glucantime® tedavisi başlanmıştır. Glucantime® tedavisi uygulanan üç hastanın tedavisinden sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine üç hastadaki lezyonlardan tekrar örnek alınarak ITS1 bölgesi real time PCR yapılmış ve kütanöz leishmaniasis etkeninin Leishmania major olduğu ve Glucantime® dirençli olduğu belirlenmiştir. Glucantime® dirençli olan iki hastaya lipozomal amfoterisin B, bir hastaya ise larva tedavisi uygulanmıştır. Bulgular: Mikroskobik incelemede hastaların ilk alınan örneklerinde Leishmania’nın amastigot şekilleri görülmüştür. Larva tedavisi uygulanan bir hasta kısa sürede tedavi edilirken, Glucantime® tedavisi uygulanan üç hastanın tedavisinden sonuç alınamamıştır. Real time PCR ile Glucantime® dirençli Leishmania major’ün etken olduğu kütanöz leishmaniasis hastalarının ikisi lipozomal amfoterisin B ile biri ise Lucilia sericata’nın larvaları ile tedavi edilmiştir. Kültürde Leishmania promastigotlarının üremediği görülmüştür. Sonuç: Lucilia sericata’nın larvaları ile meglümin antimoniata dirençli Leishmania major’ün oluşturduğu kütanöz leishmaniasis 10 gün gibi kısa sürede başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Tedaviden 2 ay sonra alınan örneklerden tekrar ITS1 bölgesi real time PCR yapılmış ve sonuçlar negatif bulunmuştur.

Objective: The aim of the study was to treatment of cutaneous leishmaniasis caused by meglumine antimoniate resistant Leishmania major with Lucilia sericata larvae. Methods: Samples obtained from patients’ lesions were stained with Giemsa and examined under the microscope. The samples were also incubated to Novy-Nicolle-McNeal (NNN) and Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 media. ITS1 region real time PCR was performed for identfying the Leishmania species. The patients were treated using Glucantime® or liposomal amphotericin B or L. sericata larvae according to their response to the treatmet regimes. Results: In the initial examination, amastigote forms of Leishmania were seen in the samples of all 4 patients under microscopic examination. Two of the patients with cutaneous leishmaniasis, which were caused by Glucantime resistant L. major were treated with liposomal amphotericin B, and two of them were treated with L. sericata larvae. Leishmania promastigotes were not grown in both cultures.