TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENT KİMLİĞİNİN MEKANSAL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (TAKSİM MEYDANI ÖRNEĞİ) A STUDY ON THE EVALUATION OF CITY IDENTITY IN TERMS OF SPATIAL QUALITY THROUGHOUT HISTORY ( TAKSİM SQUARE)"


ÇINAR ALTINÇEKİÇ H. S. , TANFER M.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, sa.2, ss.132-148, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.132-148

Özet

Taksim Meydanı, Cumhuriyet dönemi anıları üzerine inşa edilmesi ile kentli belleğinde yerleşmiş,  insanların buluştuğu enerji merkezi ve önemli bir kentsel odaktır. Tarihinden günümüze geçen süreç içinde, gelişen teknoloji ile hızla büyüyen kentin, ihtiyaçlarını karşılamak için çevresiyle olan etkileşiminin göz önüne alınmadan gelişmesi, nüfus ile orantılı olarak artan araç trafiği ve yapılan düzenlemeler, meydanı kavşağa dönüştürmüş ve kimliğini kaybetme ile karşı karşıya gelmiştir. Çalışmada, son dönemlerde çok konuşulan ve çeşitli düzenlemelerle değişime uğratılmaya çalışılan Meydan ve çevresinin kimliği,  tarihsel değişim sürecinden yola çıkıp mekânsal kalite parametreleri açısından irdelenerek günümüzde yenileme projesinin kent kimliğine etkileri değerlendirilecektir. 

 

 

Taksim square is an energy center that people meet, and a significant urban focus which has found an important place on people’s mind thanks to its association with memories of the Republican Era.
Throughout history the regulations has been made to control the fast growing vehicle traffic, which has been increasing in relation to population rate, and the enhancements done to meet necessities of the fast growing city parallel to the improving technology, without considering its interaction with environment, converts the square into an intersection and now it is about to lose its identity. In this study, the identity of the square and its surrounding, which has been discussed and attempted to be modified with various regulations, is discussed in terms of spatial quality parameters by starting the process of historical change and the effects of the current renewal of the square is evaluated.