Doğu Pontidlerde (KD Turkiye) karaktersitik siyah ve sarı polimetalik masif sülfit maden yatakları üzerinde gelişmiş toprakların karşılaştırmalı jeokimyasal veri çalışması


Köprübaşı N., Çiftçi E., Çelebi D., Köprübaşı N., Özkul C., ŞİŞMAN TÜKEL F.

7.Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 18 May 2016, ss.20-21

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.20-21