Gelişmiş ve Yükselen Piyasalarda 1990 Sonrası Görülen Finansal Krizler ve Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri


ENGİN M. B.

İ.Ü.sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.2007/2, ss.20-30, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2007/2
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: İ.Ü.sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.20-30

Özet

1980 ‘li yılların başlarından 1990’lı yıllara kadar uzanan dönem pek çok gelişmekte olan ülke ekonomisi için finansal liberalizasyonları gerçekleştirecek reform dönemidir. Söz konusu dönem içinde pek çok ülke, mali piyasalarla ilgili finansal baskı döneminden kalma yasaları kaldırmış ya da yeniden düzenlemişlerdir. Finansal serbestleşme döneminde faiz sınırlamaları kaldırılmış, kredi politikaları değiştirilmiş, bankacılık sektörüne giriş çıkışı serbest hale getirecek düzenlemeler yapılmış, yabancı sermaye hareketlerine getirilen kısıtlamalar kaldırılmış, döviz tevdiat hesaplarının açılmasına izin verilmiş, menkul kıymet borsaları kurulmuş ya da borsaların daha aktif hale gelmesini teşvik eden politikalar yürürlüğe konmuştur. Ancak bu dönemde birçok ülke, değişik düzeyde mali ve/veya parasal krizle karşı karşıya kalmıştır. Bu ülkelerden Arjantin, Filipinler, Finlandiya, Gana, İsrail, İsveç, Şili, Tayland, Türkiye, Uruguay ve Venezüella ciddi krizler yaşamışlardır.