Pediyatrik Bir Hastada Asandan Aort Psödoanevrizması


Köne Ö., Çetin G., Özkara A., Saltık İ. L.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.123-125, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 12 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.123-125

Özet

Dokuz aylık infant, ventriküler septal defekt onarımını izleyen ikinci ayda dispne ve perikardiyal kist olarak tanımlanan mediastinal kitle nedeniyle hastanemize başvurdu. Akciğer grafisinde mediastinal genişleme, bilgisayarlı tomografide scan incelemesinde sternum ile kalp arasında sağ atriyuma bası yapan, heterojen dansitede büyük bir kitle görüldü. Transtorasik ekokardiyografi ile yapılan incelemede 4x4.5 cm boyutlarında, içinde hematom olan bir kitle gözlendi. Operasyon sırasında yapılan transözefageal ekokardiyografi ile asandan aortadan kitleye doğru türbülan, devamlı kan akımını ve asandan aort üzerindeki defekt gösterildi. Sternum açıldığında önceki ameliyata ait kardiyopleji kanülasyon yerinden gelişen psödoanevrizma görüldü. Fistül 6/0 prolen dikiş ile onarıldı. Hasta sorunsuz bir şekilde hastanemizden taburcu edildi.