Long-term outcome of soft tissue sarcomas of the foot treated with limb salvage surgery and radiotherapy Ekstremite koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanan ayak yerleşimli yumuşak doku sarkomlarında uzun dönem takip souçları


Creative Commons License

Oksuz D. C. , Ergen Ş. A. , Ozdemir S., Kaydihan N., Hiz M., Koca S., ...Daha Fazla

UHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.26, ss.1-8, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 26 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.4999/uhod.161128
  • Dergi Adı: UHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-8

Özet

Ekstremite Koruyucu Cerrahi ve Radyoterapi Uygulanan Ayak Yerleşimli Yumuşak Doku Sarkomlarında Uzun Dönem Takip Souçları Bu çalışmanın amacı; primer ayak yerleşimli yumuşak doku sarkomu tanısıyla ekstremite koruyucu cerrahi ve preoperatif veya postoperatif radyoterapi uygulanan hastalarda uzun dönem takip sonuçlarının değerlendirilmesidir. 1980-2008 yılları arasında, ekstremite koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanan primer ayak yerleşimli yumuşak doku sarkomlu 11 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Tümör boyutu medyan 5.5 cm’dir (2-8 cm). Tüm olgulara ekstremite koruyucu cerrahi yapıldı. Beş olguda cerrahi sınır pozitif saptandı. En sık görülen histolojik grup sinovyal sarkom’dur (73%). Sekiz olguya postoperatif radyoterapi, 3 olguya preoperatif radyoterapi uygulandı. Yüksek grad ve büyük tümörü olan 6 olguya kemoterapi verildi. Medyan takip süresi 73 ay’dır (11-224 ay). 5 yıllık genel sağkalım %78.8’dir. Üç olguda medyan 12 ayda (6-13 ay) lokal nüks gelişti. Nüks gelişen tüm olguların histopatolojisi sinovyal sarkomdu ve sadece bir olguda cerrahi sınır pozitifti. İki olguya nüks nedeniyle amputasyon yapılırken, diğer olguya tekrar ekstremite koruyucu cerrahi yapıldı. Lokal nüks gelişen bu üç olguda akciğer metastazı gelişti ve 2’si hastalıktan dolayı kaybedildi. Lokal nüksü olmayan 8 olgu medyan 73 ay takip süresi içerisinde hastalıksız olarak takip edilmektedir. Primer ayak yumuşak doku sarkomlarında iyi onkolojik ve fonksiyonel tedavi sonucu elde edebilmek için diğer bölge yumuşak doku sarkomlarında olduğu gibi multidisipliner yaklaşım oldukça önemlidir. Radyoterapi iyi lokal kontrol oranı ile ektremite korunmasına olanak sağlamaktadır.

The objective of the present study was to review the long term follow up results of patients with primary soft tissue sarcomas (STS) of the foot who underwent limb sparing surgery with pre-or postoperative radiotherapy. Eleven patients with primary STS of the foot treated with limb sparing surgery and radiotherapy between 1980 and 2008 were retrospectively analyzed. The median tumor size was 5.5 cm (2-8 cm). All patients were treated with limb sparing surgery. Surgical margin was positive in 5 patients. The most frequent histopathological diagnosis was synovial sarcoma (73%). Radiotherapy was performed postoperatively to 8 patients and preoperatively to 3 patients. Six cases with high grade and large tumor received chemotherapy. The median follow-up period was 73 months (11 to 224 months). The 5-year overall survival was 78.8%. Three patients developed local recurrence at median of 12 months (6-13 months). The histopathology of these patients was synovial sarcoma. The surgical margins were positive in one of them. One of the recurrent patients was salvaged by further limb sparing surgery and 2 patients required amputation. These 3 cases developed lung metastasis and 2 of them died due to metastatic disease. Eight patients without local recurrence remained disease-free at a median follow up of 73 months. Multidisciplinary approach is essential as in the other localizations, to get good oncologic and functional treatment outcomes in primary soft tissue sarcomas of the foot. Radiotherapy enables the limb preservation with good local control rate.