MODİFİYE KİTOSANIN YENİ BİR GEN TAŞIYICI SİSTEM OLARAK TRANSGENEZİSDEKİ ETKİNLİĞİ


GÖK M. K. , CEVHER E., DEMİR K. , PABUCCUOĞLU S. , (Özgümüş) PABUCCUOĞLU S.

ULUSLARARASI KATILIMLI 8. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.36-37

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.36-37

Özet

Transgenesis için gen salımını sağlayan taşıyıcı sistemler yapılarına göre viral ve viral olmayan olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Biyopolimerler hücre içi gen taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda, kitosan viral olmayan gen taşıyıcı sistem olarak en çok tercih edilen biyopolimerlerden biridir.

Bu çalışmada, RMChi sentezi, kitosan molekülünde transfeksiyon etkinliğini arttıran modifikasyon yoluyla sentezlendi ve nanopartikül nRMChi ile pDNA arasında kompleks oluşumu gerçekleştirildi. Transfeksiyon etkinliği testleri için, Primer Koyun Fibroblast (POF) ve İnsan Embriyonik Böbrek (HEK293) hücreleri kullanıldı. Transfeksiyon etkinliği; Olimpus IX71 marka mikroskop kullanılarak 460-480 nm floresans ışığında GFP oranının tespiti ile analiz edildi.

Sonuç olarak, nRMChi’nin transfeksiyon etkinliği POF ve HEK293 hücrelerinde; polimer:pDNA oranı 5:1 ve 7:1’de pDNA miktarı 0,5 ve 2  μg’da sırasıyla %90 ve %10 oranlarında bulundu.

Bu çalışmada sentezlenen nRMChi’nin gen taşıyıcı olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından 7383 ve 31781 no’lu projeleri ile desteklenmiştir. Geliştirilen nanopartikül formülasyonu için TPE (09.09.2014-2014/10605) ve  EPO patent başvuruları yapılmıştır (09.09.2014–EP14184168)ve işlemler devam etmektedir.

The carrier systems which are released the gene for transgenesis, are divided into two groups which are called viral and non-viral. Biopolymers have been used as gene-carrier. More recently, the chitosan is the most preferred biopolymer as non-viral gene carrier.

In the study, RMChi was synthesized via modification which increase which increase the transfection efficiency, on the chitosan molecule. The complex formation of nanoparticle (nRMChi) with pDNA is carried out. Primer Ovine Fibroblasts (POF) and Human Embryonic Kidney (HEK293) Cells were used for the transfection efficiency tests. The transfection efficiency was analyzed by determining of the GEP ratio under 460-480 nm fluorescence light by using Olympus IX71 microscope

Consequently, the polymer:pDNA ratio was 5:1 to 7:1, the amount of pDNA was 0,5 to 2 μg and the transfection efficiency of nRMChi was 90% and 10% for HEK293 and POF cells, respectively.

It was concluded that nRMChi synthesized in this study can be used as gene carrier. 

This work was supported by Scientific Research Projects Coordination Unit of Istanbul University, Project Numbers 7383 and 31781. Nanoparticles formulation which was developed to be a patent applied the Turkish Patent Institute (09.09.2014-2014/10605) and European Patent Office (09 September 2014–EP14184168).