KENTSEL DOKU İÇERİSİNDE YER ALAN YEŞİL ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN SULAMANIN ÖNEMİ


Creative Commons License

Öztürk T. , Şentürk N.

YEŞİL ALANLAR ÇALIŞTAYI, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2020, ss.565-571

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.565-571

Özet

Su geçmişte olduğu kadar günümüzde ve geleceğimizde de en önemli yaşam kaynağıdır. Dünya nüfusu arttıkça ve insan etkisi ile su kaynaklarımız azaldıkça su için meydana gelebilecek birçok sorun kapıda beklemektedir. Dünya üzerinde tatlı su oranı tüm su kaynaklarına göre %1 civarında olduğundan suyun bizler ve tüm canlılar için ne kadar önemli bir kaynak olduğunu anlatmaya gerek yoktur. Sulama çok eski çağlardan beri bilinen birçok medeniyet tarafından farklı biçimlerde uygulanan bir sistemdir. Teknolojik gelişimin doğal bir sonucu olarak, tarihsel gelişim içerisinde eski çağlardan beri uygulanan ilkel sulama sistemleri yerini modern sulama sistemlerine bırakmıştır. Ülkemizde modern sulama ile ilgili çalışmalar 1958 yılında başlamış olmasına rağmen malzeme ve eleman yetersizliğinden dolayı çok fazla gelişim imkânı bulamamıştır. Planlı dönemin başlamasıyla bazı kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar az da olsa sulama ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Sulama konusunda asıl yoğunlaşma ve birçok alanda bu sistemlerin kullanılması son 20-25 yıl içerisinde gerçekleşmiştir.

 

Ülkemizin önemli bir bölümü kurak ve yarı kurak iklime sahiptir. Ülke genelinde yağışlar genellikle kışın ve ilkbaharda düşmektedir. Bu mevsimlerde vejetasyon ya henüz başlamamış ya da yeni yeni başlamıştır. Vejetasyon dönemi boyunca önemli bir su açığı mevcuttur. Bu su açığı bitkiler açısından sulamanın önemini artırmaktadır. Sulamada ihmal ya da yetersizlik, bitkinin gelişiminin duraklamasına, kurumasına ve ölmesine neden olmaktadır. Sulama sistemlerinin kullanılmasında alansal bilgilere göre plan ve projelerin hazırlanması yanında uygun malzeme seçimi önemli bir faktördür. Bununda yanında, profesyonel bir ekiple kurulumun gerçekleştirilmesi ve sistemin kullanımının yapılması gereklidir. Özellikle planlama ve kurulum aşamalarında yapılan hatalar bize ekonomik kayıp yanında yeşil alanın olumsuz etkilenmesi açısından da geri dönüşümü olmaktadır.

 

Bu çalışmada, sulama sistemlerinin genel bir tanıtımı yapıldıktan sonra kentsel alanlarda yeşil alanların sulanması sırasında yapılması gereken çalışmalar anlatılacaktır. Aynı zamanda, sulama sistemlerinin planlanmasında, kurulumunda ve kullanımında karşımıza çıkan olumsuzluklar ve bunların önlenmesi için gerekli önlemlere değinilecektir.