Grafik Tasarım Eğitiminde Matbaa Eğitiminin Önemi


Creative Commons License

Özsoy S. A. , Yıldız İ.

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.1029-1042

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1029-1042

Özet

Ülkemizde devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 71 meslek yüksekokulunda grafik tasarım programı bulunmaktadır. Grafik tasarım programlarından mezun olan öğrencilerin basım endüstrisi ile ilgili aldıkları eğitimin sektör için yeterli olduğu konusu tartışmalıdır. Basım endüstrisi ile ilgili teknik bilgilerin grafik tasarım süreci içerisindeki önemi göz ardı edildiğinden mezun olan öğrenciler hem istihdamda hem de çalışmalarında bir takım problemlerle karşılaşmaktadır. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası süreçlere ilişkin yeterli eğitim almamış olan kişilerin hatalı çalışmaları zaman ve maliyet kaybına sebep olmaktadır. Dolayısıyla üniversitelerin grafik tasarım programlarının hizmet verdikleri bir sektör olarak basım endüstrisi dersleri ile desteklenmesi sektörün ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi konusunda çok önemlidir. Grafik tasarım programlarının müfredatlarında bu konuya önem verilmesi mezun olan öğrencilerin istihdamlarının kolaylaştırılmasına ve iş yaşamında yaşanacak problemlerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

Buradan hareketle çalışmada, basım endüstrisine de hizmet eden grafik tasarım programı öğrencilerinin bu sektörde yeterli teknik bilgiye sahip olmadan mezun olmaları durumunda karşılaşabilecekleri sorunlara odaklanılmış ve neden olacakları zaman ve maliyet konuları örneklendirilerek işlenmiştir. Çalışmada ayrıca grafik tasarım eğitimine katkı sunmak amacıyla grafik tasarım programlarının müfredatlarına matbaa eğitimi ile ilgili birkaç dersin eklenmesi gerekçelendirilmiştir.

Graphic design programs are available in 71 vocational schools in the state and foundation universities in our country. It should be argued that the graduates of graphic design programs have sufficient education for the printing industry for the sector. Since the technical knowledge of the printing industry is not in the graphic design process, graduates face a number of problems both in employment and in their work. Incorrect working of people who have not received sufficient training on prepress, printing and post-printing processes causes time and cost loss. Therefore, it is very important for universities to be supported by printing industry courses as an industry in which graphic design programs serve, and to educate intermediate staff who need the industry. Giving importance to this in the curricula of graphic design programs will help to ease the employment of graduates and to minimize the problems in business life.

The graphic design program, which also serves the printing industry, focuses on the problems that students may encounter if they graduate without sufficient technical knowledge in this sector, and the reasons for their time and cost are exemplified. The study also justified the inclusion of a few courses related to printing education in the curricula of graphic design programs in order to contribute to graphic design education.