Ormanların Su Üretimi ve Toprak Koruma Fonksiyonları: Konsept ve Mekansal Analiz


Tekin H., ŞENGÖNÜL K. , SERENGİL Y. , İNAN M. , YURTSEVEN İ. , UYGUR B. , ...Daha Fazla

I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.77

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Çankırı
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.77

Özet

Ülkemizin yaklaşık 21.6 milyon hektarlık kısmı (ykl. % 27), içme suyu havzalarının ise büyük bölümü farklı yapıdaki orman ve benzeri ekosistemlerle kaplıdır. Orman Genel Müdürlüğü’nce desteklenen bu projede iki ana amaçtan söz edilebilir;
  • § Ormanların su üretimi ve toprak koruma fonksiyonlarına konu olacak alanların belirlenmesi metodolojisinin ortaya konulması ve Marmara Bölgesinde uygulaması,
  • § Bu alanlarda uygulanması gereken gelişmiş yönetim stratejilerinin belirlenmesi.
Bu amaçlara ulaşmak üzere Marmara bölgesinde CBS ve Uzaktan algılama yöntemleri entegre edilmiş, arazi çalışmalarından elde edilen bulgularla birleştirilmiş ve hidrolojik modelleme sayesinde Marmara bölgesi için örnek bir çalışma ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bildiride çalışmanın ilk yıl sonuçları sunulmuştur. Birçok meşcere parametresine bağlı olarak değişim gösteren intersepsiyonun zamansal ve mekansal analizinde yaprak yüzey indeksinden (YYİ) yararlanılmıştır. YYİ ise uydu görüntülerinden hesaplanan NDVI ile ilişkilendirilebilmektedir. Araştırma kapsamında yapraklı ve ibreli orman ekosistemleri için YYİ’nin yıl içindeki değişimi belirlenmiş ve bu sayede yılın herhangi bir döneminde ölçülen değerlerin mevsimsel değişimleri ortaya konulabilmiştir. Kış aylarında 0.5 m2/m2 nin altında seyreden YYİ değerleri yazın 2 m2/m2
 ve üstü değerlere ulaşmaktadır. Yağışın büyük ölçüde Kasım-Nisan döneminde düştüğü Marmara bölgesinde yazın yüksek seyreden YYİ değerlerinin yıllık akışı önemli derecede etkilemediği anlaşılmaktadır.