Huzurevi Çevresinde İkamet Edenlerin Huzurevlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: İstanbul Sultangazi Huzurevi Örnegi


Creative Commons License

Açıkgöz N., Artan T. , Arıcı A.

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, cilt.19, ss.54-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 19 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.54-80

Özet

Kentleşme, aile yapısındaki dönüşüm ve nüfusun giderek yaşlanması huzurevlerinin sayılarını artırmaktadır. İnsanların huzurevlerine bakış açılarının ise sosyal, kültürel ve geleneksel değerlere göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2014 yılında İstanbul’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılan Sultangazi Huzurevi çevresinde ikamet edenlerin huzurevlerine bakış açılarının değerlendirilmesi ve çevrelerine bir huzurevi açıldıktan sonra huzurevi algılarında bir değişimin olup olmadığının incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma deseninde yürütülmüştür. Görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubu; yaşları 21 ile 90 arasında değişen 14’ü kadın, 6’sı erkek toplam 20 kişiden oluşmaktadır. Görüşmecilerin Sultangazi’de ikamet etme süreleri ise 7 ile 50 yıl arasında değişmektedir. Çalışma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda; görüşmecilerin yarısından fazlası huzurevinde kalmayı kimsesizliğin, yalnızlığın bir göstergesi olarak gördüğünü ifade etmiştir. Görüşmecilerin büyük çoğunluğu çevrelerine bir huzurevi açıldıktan sonra huzurevlerine bakış açılarında olumlu yönde bir değişimin yaşandığını belirtmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Huzurevi, sosyal hizmet, yaşlılık.