Grafik Tasarımda Görsel Algı Düzeyini Etkileyen Kavram ve Olguların Tanımlanması


Creative Commons License

Uğur E. , Özsoy S. A.

Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2020, cilt.1, ss.313-322

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Şanlıurfa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.313-322

Özet

İletişim etkinliğinin gerçekleşmesi için göndericinin hazırladığı mesajın eksiksiz alıcıya ulaşması ve alıcının geçmiş birikimleri ile değerlendirmesi (algılaması) gerekir. Bir iletişim ürünü olan grafik tasarım çalışmasının da görülmesi ve algılanması birinci önceliğidir. Bu nedenle tasarım yapılırken kullanılan tasarım elemanları seçimi ve bu unsurların birlikteliğinden oluşan mesajın görsel algı açısından azami sınırları taşıması gerekir.

Afiş tasarımından gazete sayfası tasarımına ya da bir ürün ambalajı tasarımından kitap kapağı tasarımına kadar çok farklı grafik tasarım çalışmalarının sahip oldukları tasarım yapıları, hedef kitlenin algı düzeyine göre en kolay yoldan ulaştırılmasını sağlayabilmelidir.

Bir grafik çalışmasında hedef kitlenin mesajı kolay bir şekilde alıp iletişim etkinliğinin beklentileri fazlası ile karşılaması isteniyor ise tasarımın estetik beklentilerden önce görsel algı yönü çok iyi tasarlanmalıdır.

Grafik tasarımcı, her bir tasarım elemanını ayrı ayrı ve bir bütün olarak tasarımı algılanabilirlik açısından sürekli kontrol etmelidir. Grafik tasarımcı ayrıca tasarım ürününün yer alacağı ortam koşullarını da hesaba katması gerekir. Tasarımı yapılan çalışmanın görsel algı değerlendirmesi kişisel yaklaşım tarzı ile değil geçmişten günümüze kadar oluşan evrensel görsel algı kavram ve parametrelerine göre yapılmalıdır.

Grafik tasarım ürünü hem görsel algı hem de estetik kaygı dikkate alınarak hazırlanır. İster bir küçük etiket olsun isterse onlarca metrelik bir bina giydirmesi olsun hepsinde uyulması gereken sınırlar ve zorunluluklar vardır. Tasarımcı bu sınırlılıklar içinde tasarımı yaparken asgari düzeyde görsel algıyı da dikkate almak mecburiyetindedir. Bu nedenle grafik tasarımcı görsel algı düzeyini arttıran veya azaltan etmenleri çok iyi bilmesi ve bu bilgiler doğrultusunda çalışmasını hazırlaması gerekmektedir. Makalede, grafik tasarımda görsel algı konusunda dikkat edilmesi gereken konular ortaya konularak teknik açıdan tanımlanmaya çalışılmıştır.

In order for the communication activity to take place, the message prepared by the sender must reach the complete recipient and evaluate (perceive) the recipient's past experiences. It is the first priority to see and perceive graphic design work as a communication product. For this reason, the selection of design elements used during the design process and the message consisting of the Association of these elements must have the maximum limits in terms of visual perception. In a graphic study, if the target audience is asked to receive the message easily and meet the expectations of the communication activity, the visual perception aspect of design should be designed very well before the aesthetic expectations.

The design structures owned by many different graphic design works, from poster design to newspaper page design or from a product packaging design to book cover design, should be able to be delivered in the easiest way according to the level of perception of the target audience.

The graphic designer must constantly check each design element individually and in terms of design perceptiveness as a whole. Graphic designer also needs to take into account the environmental conditions in which the design product will take place.  The visual perception assessment of the design work should be based on the concepts and parameters of the universal visual perception from past to present, not on the personal approach.

Graphic design product is prepared considering both visual perception and aesthetic concern. Whether it is a small label or a ten-foot building dress, there are limits and obligations to be obeyed in all of them. The designer is obliged to consider the minimum visual perception when designing within these limitations.

For this reason, the graphic designer must know the factors that increase or decrease the visual perception level and prepare his work in line with this information.

In this article, the subjects to be considered in graphic design regarding visual perception have been explained and it has been tried to be defined from a technical point of view.