Yabancı Dil Eğitiminde Tiyatro ve Drama Tekniklerinin Kullanılması ve Örnek bir uygulama


KUYUMCU F. N.

"International Symposium on Language and Communication: Researchs trends and challenges", Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.1399-1408

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1399-1408

Özet

 

Yabancı Dil Eğitiminde Tiyatro ve Drama Tekniklerinin Kullanılması: ve Örnek Uygulama

ÖZET

Medya ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler ve kolaylıklar sonucunda dünyamız giderek küçülmektedir. Ve bu dünyada bir yabancı dil bilmenin önemi her geçen gün biraz daha fazla kendini hissettirmektedir. Çok kısa sürede meydana gelen gelişmeler, öğrenci tipini de etkilemiş, değiştirmiş dönüştürmüştür. Eskisinden daha çok seyreden, izleyen, daha az okuyan öğrenci tipiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla genelde eğitim alanında, konumuz bağlamında ise yabancı dil eğitiminde yeni arayışlara yönelmemiz, öğrencinin katılımına izin veren, aktif olduğu ders programlarını oluşturmak zorundayız. Son yıllarda sıklıkla telaffuz edilen Drama ve Tiyatro teknikleri bu iki amaca da hizmet etmektedir. Bu çalışma kapsamında yeni yöntem arayışlarının gerekçeleri ortaya konacak ve öğrencinin aktif olduğu tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılan örneklere yer verilecektir.

Anahtar Sözcükler:Yabancı dil eğitimi, drama, tiyatro

 

The Use of Theatre and Drama in Foreign Language Education: A Sample Program

abstract

We live in a gradually shrinking world thanks to the improvements in media and transportation technologies. And each day, this has made us feel the need to learn a foreign language. The developments which occurred in a short period of time have affected and changed the student profile. Today’s students watch more, but read less. Therefore, we need to look for the new ways of teaching foreign language. Furthermore, we need to prepare student centered programs in which the students are active learners. In this study, the reasons for the new teaching methods will be explained. In addition, samples of foreign language lessons which help students to be active with the help of theatre and drama techniques will be given.