Depositing mineral processing plant tailings in underground openings


Uğurlu Ö. F. , Bayram O., Öztürk C. A.

13. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.299-307

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.299-307

Abstract

Günümüz madenciliğinin en büyük problemlerinden biri olan atık bertarafı ekonomik ve çevresel faktörler dikkate alındığında önem arz etmektedir. Özellikle metalik sülfiirlü cevherlerin üretimi sonucu sülfür içeriği yüksek atık, su ve oksijen varlığında sülfiirlü minerallerin oksidasyona uğraması, asidik su oluşumuna ve atık içindeki metallerin çözünmesine neden olarak, çevre kirliliğine yol açmaktadır (Erçıkdı, 2009). Bunun yanısıra atıkların yeryüzünde veya deniz derinliklerinde depolanması ekonomik olarak maden şirketleri için külfet olmaktadır. Macun dolgu sistemi sayesinde atıkların tamamına yakını çevre kirliliğine yol açmadan yeraltına güvenli bir şekilde yerleştirilmektedir. Ayrıca macun dolgu sistemi yeraltında güvenli çalışma ortamları sağlaması ve yeryüzünde meydana gelen tasman hareketlerini en aza indirmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında, Eczacıbaşı ESAN'a ait Kurşun-Çinko madeni tesis atığının macun dolgu olarak kullanılabilirliliği üzerine araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Atığın yeraltında dolgu malzemesi olarak kullanılabilirliğine ilişkin olarak, atık malzemesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri araştırılıp, laboratuvar ortamında farklı karışımlar hazırlanarak atığın mekanik özellikleri araştırılmıştır.