Yüksek Öğretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik İçerik Analizi.


Creative Commons License

ŞİMŞEK İ. , CAN T.

FOLKLORE, cilt.1, no.1, ss.76-90, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 97
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: FOLKLORE
  • Sayfa Sayıları: ss.76-90

Özet

Bu çalışma; sanal gerçeklik ile ile ilgili kavram farklılıklarını gidermeyi ve sanal gerçeklik ile ilgili yüksek öğretimde yapılan çalışmaları farklı değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla 2013 – 2018 yılları arasında SCOPUS, ERIC ve ULAKBİM veri tabanlarında hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde “sanal gerçeklik ve eğitim”, “sanal gerçeklik ve yabancı dil eğitimi” ve “sanal gerçeklik ve yüksek öğretim” olarak hem anahtar kelimede hem de başlıkta arama yapılmış ve toplam 192 adet makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan makalelerin 30 tanesinin sanal gerçeklik ile ilgili olduğu tespit edilmiş ve bunlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Toplanan veriler betimsel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Sonuçlara göre çoğunlukla tıp eğitimi alanında çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmaların çoğunun son üç yılda yapılmış ve çalışmalar genellikle çok yazarlıdır. Geliştirildiği platformlar incelendiğinde Unity programının daha çok tercih edildiği görülmüştür. Kullanılan cihazlara bakıldığında ise sırasıyla Oculus Rift, Samsung Gear ve HTC Vive kullanıldığı görülmüştür. Elde edilen sonuçların sonraki çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
This study aims at resolving the conceptual differences in the usage of Virtual Reality as well as examining the studies made in higher education related to virtual reality in terms of different variables. For this purpose, "virtual reality and education", "virtual reality and foreign language education" and "virtual reality and higher education" searches between 2013 and 2018 on SCOPUS, ERIC and ULAKBIM databases have been conducted for both keywords and title in both Turkish and English languages and ... pieces have been reached. It was determined that 30 of the articles were related to virtual reality and they were examined by content analysis method. The collected data were analyzed with descriptive statistics methods. According to the results, it has been seen that studies have mostly been done in the field of medical education. When platforms on which VR is developed are examined, it has been noted that the Unity program is preferred. Regarding the devices that are used it has been observed that Oculus Rift, Samsung Gear and HTC Vive are used respectively. It is thought that the obtained results will enlighten the path for new studies.