Ruminantlarda Basiller İkterohemoglobinüri


Bakırel U.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları-Özel Konular, Mahmur OK, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.38-41, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.38-41
  • Editörler: Mahmur OK, Editör

Özet

Karaciğer nekrozu ile karakterize Basiller ikterohemoglobinüri, Clostridium haemolyticum (Cl. novyi tip D) tarafından oluşturulan klostridiyal bir hastalıktır. Erişkin sığırlar ve mandaların hastalığı olmasına rağmen, koyun ve bazı kemirgen türlerde de görülebilir. Irk ve cinsiyet predispozisyonu olmayan hastalığın morbiditesi %25, mortalitesi ise %95-100'dir. Genellikle yaz sonu ile sonbahar aylarında görülür ve sulak bölgelere eğilim gösterebilir ve bu durum mikroorganizmanın yayılışını kolaylaştırır. Perakut ve akut seyreden hastalıkta ani ölüm, ateş, depresyon, abdominal ağrı, ventral ve konjiktival ödem, kanlı idrar, mukuslu dışkı, sarılık, anemi ve abort gibi bulgular mevcuttur. Etkin tedavisi bilinmemekte olup, korunma için aşı uygulamaları yapılmaktadır.