PSİKOSOSYAL GELİŞİM TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKALARINA ETKİSİ


Şahin H. , Ömeroğlu E.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.2015, ss.39-56, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2015 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.39-56

Özet

Bu araştırma Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programının, anasınıfına devam eden çocukların duygusal zekalarına etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan bir ilkokulun anasınıfında eğitim alan 40 çocuk oluşturmuştur. Anasınıfında sabah eğitim alan 20 çocuk kontrol, öğleden sonra eğitim alan 20 çocuk da deney grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Genel Bilgi Formu, Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği, Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği ve Sullivan Öğretmenler İçin Çocukların Duygusal Zekasını Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programı, deney grubunda yer alan çocuklara on iki hafta boyunca haftada üç gün uygulanmıştır. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programı alan deney grubundaki çocukların duygusal zekalarında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çocukların duygusal zekalarını destekleyen eğitim programlarının, duyguları tanıma, anlama ve yönetme gibi duygusal zeka yetilerini önemli ölçüde etkilediği görülmektedir.