Çı̇n-Hong Kong Eğı̇tı̇m Sı̇stemı̇ ve Başarı Gerekçelerı


Creative Commons License

Demir P. , Turan İ.

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.41

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.41

Özet

Bir ülkenin sahip olduğu eğitim anlayışının nasıl olduğuna ve mevcut koşullarının dünyada kabul
görmüş eğitim sisteminde nerede olduğuna bakabilmek için diğer ülkelerin de halihazırdaki durumunun
iyi analiz edilmesi gerekir. Eğitim sistemlerini anlama noktasında hem karşılaştırmalı eğitim çalışmaları
hem de uluslararası sınav sonuçları güvenilir birer veri kaynağıdır. Bunların incelenmesi ile hedef alınan
ülkelerin eğitim deneyimleri geniş bir perspektiften yakalanabilir. Bu bağlamda yapılan karşılaştırmalı
eğitim çalışmaları ve uluslararası sınav sonuçları, karşılaştırılan diğer ülkelerin mevcut durumlarını
görebilme açısından oldukça önemlidir. Yapılan uluslararası sınavlarda son dönemlerde istikrarlı bir
şekilde başarı gösteren Çin-Hong Kong ülkesinin eğitim sistemini ele almak ve son dönemlerde
gösterdiği başarılarının temel gerekçelerini maddeleştirerek sunmak bu çalışmada amaçlanmaktadır.