Yeşil Alanların Kentlerde Su Yönetim Araçları Olarak Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Eminel Kutay M. , Sarı E. N. , Ekşi M.

İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Yayınlanmadı
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Türkiye’deki çeşitli sosyal, siyasi ve ekonomik değişimlerin de etkisiyle, İstanbul’un nüfusu

son 50 yılda 7,5 katına çıkmış ve bu değişimden en olumsuz yönde etkilenen bölgeler yeşil

alanlar olmuştur. Bilindiği üzere, yeşil alanlar kentlerde birçok işlev yüklenmekte, her ölçekte

farklı katkılar sağlamaktadırlar. Bu alanlar gerek işlevleri gerekse tanımları açısından sosyal,

kültürel, ekonomik ya da ekolojik açılardan ele alınmaktadırlar.

İklim değişiminin olumsuz etkileri özellikle kentsel alanlarda birçok farklı açıdan günlük

hayatta hissedilmeye başlanmıştır. İstanbul için öngörülen gelecek iklim senaryolarında kurak

dönemlerin uzaması, anlık şiddetli yağışlarda artışlar görülmesi gibi olasılıklar

bulunmaktadır. Bu nedenle, kısıtlı bir alanda, birçok işlev gerçekleştirmesi beklenen yeşil

alanların kırılgan yapısının, değişen ekolojik koşullara uyumlu hale getirilmesi ve doğal

döngünün devamlığının sağlanması için çeşitli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Dolayısıyla, yeşil alanların planlanmasında kuraklık ile su baskını arasında gidip gelecek bir

su yönetimi gerekmektedir. Bu durumda, kurak dönemlerdeki sulama suyu gereksinimi ile

şiddetli yağışların mevcut altyapı ile yönetilmesi konusu gözden geçirilmelidir.


Bu çalışmada yeşil alanların kentlerde doğal süreçlerin sürdürülmesi ve korunabilmesi için

kullanılma olanakları araştırılmış, su yönetimi açısından bu alanların önemi ortaya konulmaya

çalışılmıştır.