Türkiye’nin Uluslararası Pazar Arayışında Bir Alternatif Olarak APEC


Creative Commons License

Engin Öztürk M. B.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.114-124, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26677/tr1010.2020.345
  • Dergi Adı: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.114-124

Özet

Dünya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC), uluslararası ticaret hacminin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Özellikle 2008 finansal krizinden sonra talep daralması yaşayan Avrupa Birliği ülkeleri ile dış ticaret hacminde düşüş yaşanmasıyla Türkiye’ kendisine alternatif pazarlar aramaya ve bu pazarlardaki dış ticaretini artırmaya yönelmiştir. Dünyanın en güçlü ekonomilerini de içeren APEC’ in dünya ticareti içerisindeki en önemli ekonomik örgüt olması Türkiye’nin söz konusu örgütle dış ticaret ilişkilerini önemli hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’ deki güncel uluslararası ticaret verilerini değerlendirmek, Türkiye’nin uluslararası ticaretinde APEC’ in payını araştırmak, alternatifi olduğu Avrupa Birliği’nin uluslararası ticaretteki egemenliğini tartışmak, APEC ile Türkiye’nin mevcut ve potansiyel ticaret hacmini yorumlamaktır.