Meme kanserli kadınların, birinci derece akrabalarının bilgi arama davranışlarının değerlendirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin giderilmesinde eğitimin etkinliği


GENÇTÜRK N. , Akyolcu N.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.13, ss.1-19, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 55
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-19

Özet

Araştırma, meme kanserli kadınların birinci derece akrabalarının, bilgi arama davranışlarını ölçmek, bilgi gereksinimlerini belirleyerek bu doğrultuda hazırlanacak eğitim programının etkinliğini değerlendirmek amacı ile metadolojik ve yarı deneysel olarak iki aşamada planlandı. Araştırmanın evrenini, İÜ Tıp Fakültesi Hastanelerine son 5 yılda meme kanseri tanısıyla başvuran kadınların birinci derece akrabaları, örneklem grubunu ise araştırma kriterlerine uyan ve “Meme Kanserinden Korunma” eğitim programına katılan 32 olgu oluşturdu. Miller Davranış Biçimi Ölçeği ( MDBÖ ), araştırmacı tarafından geliştirilen Anket Formu, Bilgi Düzeyini Ölçme Formu veri toplama aracı olarak kullanıldı. Araştırma sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizleri bilgisayar ortamında yapılmıştır. Eğitim programından önce olguların %62.5’inin meme kanserinden korunma yöntemlerini bilmediği, %43,7’sinin meme kanserinden korunma/erken tanı yöntemi uygulamadığı belirlendi. “Meme Kanserinden Korunma” eğitim programı değerlendiril-diğinde, olguların eğitimden hemen önce ile eğitimden hemen sonra ve eğitimden hemen önce ile eğitimden 1 ay sonrası eşleştirilerek bilgi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı bir farklılık olduğu gözlendi (p=0.000, p< 0.001).

Anahtar Kelimeler : Meme kanseri, Korunma, Erken tanı, Sağlık eğitimi