Meslek Yüksek Okulunda Teknik Gezilerin Önemine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri


BEKÖZ ÜLLEN N. , DEMİR GÜLDAL M.

5. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, UMYOS’2016, Prizren, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.1063-1069

  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Prizren
  • Basıldığı Ülke: Kosova
  • Sayfa Sayıları: ss.1063-1069

Özet

Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü gibi birçok alana ilişkin eğitim veren kurumların büyük bir kısmını Meslek Yüksek Okulları oluşturmaktadır. Meslek Yüksek Okulları hızla gelişen sanayinin ihtiyacı olan üst düzeyde uygulayıcı ara kademe meslek elemanı yetiştirmektedir. Sanayinin gelişmesiyle birlikte bu tür eğitim kurumlarının misyonunda değişikliklerin olması kaçınılmazdır. Son yıllarda “öğrenci merkezli kalıcı eğitime” önem verilmeye başlanmıştır. Kalıcı eğitimin ilk şartı farkındalık yaratabilmek ve sürekliliğini sağlayabilmektir. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinde farkındalık oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarla ilgili faaliyet gösteren yerlere düzenlenen teknik gezilerdir. Bu geziler okulun bilgisi dâhilinde ilgili programın bir veya daha fazla öğretim elemanının gözetiminde gerçekleştirilir. Bu yüzden teknik gezilerin öneminin anlaşılmasında geziye refakat eden öğretim elemanlarının görüşleri oldukça önemlidir. Bu çalışma; İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunun çeşitli programlarında görev yapan ve teknik gezilere katılmış öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretim elemanlarıyla katıldıkları teknik gezilerle ilgili “yarı yapılandırılmış nitel bir çalışma” yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, teknik gezilerin pratik uygulamalar üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksek Okulu, Eğitim, Teknik Gezi.

Vocational High Schools comprise the majority of educational institutions related to many areas such as industry, trade and service sector. Vocational schools train senior practitioner intermediate level Professional staff that is necessary to rapidly evolving industry. With the development of the industry, changes are inevitable in the mission of these institutions. In recent years, the "student-centered permanent training" has been given importance. The first condition to be able to provide permanent education is to create awareness and sustainability. One of the studies conducted to create awareness among Vocational School students is technical trips to places on areas they are trained about. These trips are carried out under the supervision of one or more instructors of the related program, within the school's information. Therefore, the opinions of the faculty members who accompanied the trip are essential to understand the importance of technical visit. This study has been realized with the IU Technical Vocational High School instructors studying in a variety of programs and who have accompanied technical trips. Regarding the technical trips with the participation of lecturers "a semi-structured qualitative study" was conducted. The results indicate that the technical trips have a significant impact on the practical applications.

Keywords: Vocational School, Education, Technical Trip.