Yeşil Pazarlamada Sürdürülebilirlik Kavramı: Denizcilik Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Hassasiyetlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Eroğlu Pektaş G. Ö.

International Conference on Resource Recovery in Environmental Engineering (ICRREE 2018), İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2018, ss.150-175

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.150-175

Özet

Son yıllarda dünyada yaşanan iklim değişiklikleri, sıcaklıkların artması, buzulların erimesi, fırtınalar ve çeşitli doğa olaylarının kendini göstermesi ile çevresel sorunlar birçok ülkenin beraber hareket etmesini sağlamış, çevreyi tehdit eden bu tarz durumlar uluslararası sorun sınıfından çıkarak küresel sorunlar olarak kabul edilmiştir. 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan yeşil pazarlama kavramı da günümüzde Dünya kaynaklarının yok olması ve hatta bazı kaynakların tükenmiş olması endişesi ile giderek artan bir önem ile işletmelerin ilgi duymaya başladığı bir pazarlama çeşidi olarak yer almıştır. Yeşil pazarlama ifadesi ilk kez 1975 yılında Amerikan Pazarlama Birliği tarafından kullanılmıştır. Yeşil pazarlama kavramı öncelikle temiz üretim sistemleri ile başlayan ve sonrasında ürüne ve hizmete dayalı üretimi oluşturan bir sistemdir. Üretim sonrasında da bunların pazarlama karması ile hedef pazara satışını ve dağıtımını kapsar. Çalışmada yeşil pazarlama ve sürdürülebilirlik kavramları ele alınarak, denizcilik fakültesinde okuyan öğrencilerin çevre bilinçleri ölçümlenmiştir. Marmara bölgesindeki Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitelerde okuyan Önlisans, Lisans ve Yüksek lisans-Doktora yapan öğrencilerin çevre hassasiyetleri değerlendirilmiştir. Yüz yüze yapılan anket çalışması ile 257 üniversite öğrencisine ulaşılmış ve sürdürülebilirlik ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Denizcilik fakültesinde okuyan öğrencilerin çalışma alanlarının deniz ve uzak yol kaptanlığı olması sebebi ile seçilmiş olması ve çevre hassasiyetlerinin sorgulanması amaçlanmıştır. Denizcilik fakültesi öğrencilerinin çevre hassasiyetlerini ölçmek için sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan bir istatistik programı ile sonuçlar analiz edilerek bu gençlerin çevre hassasiyetleri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.