Kağıt Yapımında Çapraz Kültür Yaklaşımı


MERTOĞLU ELMAS G.

IBC International BASEV Congress Uluslararsı Basev Kongresi, Yapı Endüstri Merkezi İstanbul, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.1

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Kağıt ve kağıt ürünleri kadar insanoğlunun kültürel uygarlık sürecini oluşturmada ve geliştirmede anlamlı rol oynayan bilgi kaynağı olarak başka hiçbir yazı yüzeyi kullanılmamıştır. Kağıt, üzerine somut olarak yazılan ve basılan bilginin kayıt edilerek saklanması ve yayılmasında ve haberleşmede kullanılan yazı yüzeyidir. Aynı zamanda ambalaj endüstrisinde de gittikçe artan çok geniş yelpaze sergileyen kullanımları ve uygulamaları ile vaz geçilmez bir hammaddedir. İnsanların 10-20 binyıl öncelerinde bilgi taşımak için kullandıkları en eski araçlar taş, kemik ve mağara duvarları üzerine kazdıkları resimler olmuştur. Taş yazı yüzeyleri, binlerce yıl öncesine dayanan önemli bilgilerin günümüze kadar gelmesini sağlayan yazı taşıyıcısı olmuştur.

İlk çağlarda haberleşmede kullanılan tuğla, ipek, kil tabletler ve tunç demir altın gümüş kalay, bronz gibi maden yüzeyler ve deri yüzeyler, Bambu gibi geniş yapraklı yüzeyler, odun parçaları, ağaç iç kabukları parşömen taş tabletler ve papirüs tabakaları ilkyazı yüzeyleri olarak kullanılmıştır.