Investigation of Mathematics Achievement of University Students


Creative Commons License

Kaysi F. , Yavuz M., Aydemir E.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.39, no.3, pp.843-857, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.46928/iticusbe.751442
  • Title of Journal : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.843-857

Abstract

Türkiye’deki üniversitelerde öğrencilere verilmekte olan ortak dersler arasında matematik dersleri de yer almaktadır. Matematik derslerine yönelik öğrenci başarı düzeyi, bu derslerin beklentilerinin karşılanma durumunu ifade etmekte kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin matematik başarılarının çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki bir devlet üniversitesindeki Matematik I ve Matematik II başarı notlarından oluşmaktadır. Elde edilen 2073 matematik başarısı verileri ile; t-testi, anova, Kruskall Wallis H ve Mann Whitney U analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bulguları arasında; matematik başarısında birim türüne göre lisans öğrencileri, öğrenim türüne göre birinci öğretim, ders türüne göre zorunlu ve ders adına göre Matematik I lehine anlamlı sonuç elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin ilgili üniversiteye kayıt olma yıllarına göre, yeni öğrenciler lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. Son olarak dersi veren öğretim elemanının unvanına ve öğrencilerin tercih sıralamasına göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, üniversite yerleşme puanı daha yüksek olan öğrencilerin, matematik başarılarının da yüksek olduğu ifade edilebilir. Çalışmanın önerileri arasında, öğrencilerin matematik başarılarını arttırılması ile motivasyon düzeylerinin arttırılabileceği ifade edilmiştir.

Türkiye’deki üniversitelerde öğrencilere verilmekte olan ortak dersler arasında matematik dersleri de yer almaktadır. Matematik derslerine yönelik öğrenci başarı düzeyi, bu derslerin beklentilerinin karşılanma durumunu ifade etmekte kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin matematik başarılarının çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki bir devlet üniversitesindeki Matematik I ve Matematik II başarı notlarından oluşmaktadır. Elde edilen 2073 matematik başarısı verileri ile; t-testi, anova, Kruskall Wallis H ve Mann Whitney U analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bulguları arasında; matematik başarısında birim türüne göre lisans öğrencileri, öğrenim türüne göre birinci öğretim, ders türüne göre zorunlu ve ders adına göre Matematik I lehine anlamlı sonuç elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin ilgili üniversiteye kayıt olma yıllarına göre, yeni öğrenciler lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. Son olarak dersi veren öğretim elemanının unvanına ve öğrencilerin tercih sıralamasına göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, üniversite yerleşme puanı daha yüksek olan öğrencilerin, matematik başarılarının da yüksek olduğu ifade edilebilir. Çalışmanın önerileri arasında, öğrencilerin matematik başarılarını arttırılması ile motivasyon düzeylerinin arttırılabileceği ifade edilmiştir.