Gazete Haberlerinde Terör Saldırıları: Cumhuriyet Gazetesi 1930-2009 Örneklemi


Creative Commons License

Özbaşaran Tan C., Ziyalar N. , Aşıcıoğlu F.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.1-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 26
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26466/opus.639941
  • Dergi Adı: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-20

Özet

Bu çalışmada; Cumhuriyet Gazetesi’nin basılı versiyonlarında yer almış, 1930 ve 2009 seneleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içerisinde gerçekleşen terör saldırıları incelenmiş ve bu terör saldırılarının fail, mağdur, tür, yer gibi ortak noktaları saptanarak bir çok profil çıkartılmıştır. Daha sonra bu ortak noktalara sahip profiller; kendi içlerinde anlamlı olacak şekilde kodlanmış ve daha sonra bu belirlenen kodların bir araya getirilmesi sonucu kategoriler yapılmıştır. Bulguların istatistiksel analizleri için IBM SPSS 21.00 (Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı) istatistik programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirilirken; Yüzde, Frekans, (Aritmetik) Ortalama ve Standart sapma gibi betimsel istatistikler ile çalışılmıştır. İçerik analizi yöntemi kullanılarak yapılan çalışma sonucunda; 43 tanesi manşetten verilmiş olmak üzere toplam 156 terör haberine ulaşılmıştır. Manşet haberlerinin ilki 1979 senesinde, manşet dışı verilen haberlerin ilki ise 1977 senesinde gazetede yer almıştır. Faaliyet gösterdiği belirlenen 22 terör örgütü / terörist grup saptanmıştır. Haberlerin %61.08’inde herhangi bir görsel kullanılmamış ve söylem açısından (doğrudan eylemi açıklayıcı, vahşet, infial yaratan, hedef gösteren gibi…) farklılıklar saptanmıştır.