ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ BİLİME VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI


CAMCI ERDOĞAN S.

International Conference on Talent Development & Excellence 2013, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2013, ss.149

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.149

Özet

Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin tanılanması, yetenek gelişimleri ve eğitimleri yıllardır üzerinde titizlikle çalışılan konular olmuşlardır. Bununla birlikte üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin potansiyellerine, yetenek gelişimlerinin desteklenmesine, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi de oldukça önemlidir. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin fene doğuştan getirdikleri ilgileri vardır çünkü fen onların doğal merak ve hayal güçlerini harekete geçirir (Smutny & Von Fremd, 2004). Bu öğrencilerin bilim ve bilimsel süreç becerileri noktasında yeteneklerini geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Bu yüzden öğretmenlerinin onları kaliteli ve etkilin bir şekilde yönlendirmeleri gerekmektedir. Renzulli (1968) ve Sisk (1989) tanılama ve öğretimsel farklılaştırmalar noktasında eğitilmiş öğretmenlerin, üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin özel ihtiyaçlarının desteklenmesini sağlayan öğrenme ortamlarının hazırlanmasında önemli rol oynadıklarını söylemişlerdir. Bu öğrenme ortamlarının hazırlanması için öğretmenlerin fen öğretiminde bazı özelliklere sahip olmaları gerektiği söylenebilir. Bu özelliklerden en önemlileri arasında öğretmenlerin bilime ve Fen öğretimine yönelik tutumları gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, üstün zekalılar öğretmenliği adaylarının bilime ve Fen öğretimine yönelik tutumlarını araştırmaktır. Bu ana amaçla birlikte bu iki değişken arasındaki ilişki de incelenecektir. Bu bağlamda araştırmanın soruları şu şekildedir: 1) Üstün zekalılar öğretmenliği adaylarının bilime ve Fen öğretimine yönelik tutumları nasıldır? 2) Üstün zekalılar öğretmenliği adaylarının bilime yönelik tutumları ile Fen öğretimine yönelik tutumları arasında bir ilişki var mıdır? Araştırma betimsel bir araştırma olmakla birlikte çalışma grubunu Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans programına devam eden lisans öğrencileri oluşturmaktadır.  Veriler Moore ve Foy (1997) tarafından geliştirilen Bilimsel Tutum Ölçeği ve Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği (Thompson & Shringley, 1986) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimleyici analizlerle korelasyon analizleri kullanılacaktır. Sonuçlar ve öneriler yorumlanarak tartışılacaktır.