Evaluation of the genotoxic effect of amoxicillin on embriyonic cell line from sea bass (dicentrarchus labrax l.)


Valentino V., ANLAŞ F. C. , Rocco L.

8.Türk- Alman Bilim Günleri Sempozyumu, Almanya, 1 - 04 April 2013, ss.64

  • Basıldığı Ülke: Almanya
  • Sayfa Sayısı: ss.64