Baba Beni Okula Gönder Araştırma ve Değerlendirme Raporu


SART G.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Doğan Gazetecilik  tarafından 2005 yılından beri gerçekleştirilen “Baba Beni Okula Gönder” Projesi, yapılan kız öğrenci yurtları ağırlıklı olarak ortaöğrenim seviyesinde eğitim gören 14-18 yaş grubundaki kız öğrencilerin konakladıkları yurtların yapımı ve idamesi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. 

“Baba Beni Okula Gönder” Projesi kapsamında kız öğrenci yurtlarında çalışan görevlilerin ihtiyaçları ve yurtlar hakkında görüş ve önerilerinin belirlenmesi için ihtiyaç analizi çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında Yurt Ortamı Ölçeği (Moos,19, Kerimol-Orçan19) ve Duygusal Zeka Ölçeği (Coleman, Bar-On) kullanılarak katılımcıların yurtlarla ilgili ölçek çerçevesinde algıları ve bireysel yaklaşımları ele alınmıştır. Yurt müdürleri ve belletmenlerin maddi manevi ihtiyaçlarını hem kendileri hem de kız öğrenciler açısından saptamak için odak grup çalışması (4 grup) ve de ölçekler kullanılmıştır.

 

Çeşitli illerde yaptırılan toplam 32 adet  kız öğrenci yurtlarında  bölgesel olarak farklılıklar görünmesine rağmen koşullar genellikle birbirine benzemektedir. Kız öğrenci yurtlarında kalan kız çocuklarının çoğunlukla ilgi alanlarını geliştirebilecekleri veya sosyalleşebilecekleri alanların ve olanakların  kısıtlı olması,  yurttan sorumlu müdür yardımcısı ve belletmen öğretmenlerin çocuklara karşı ilgisi, iş yapabilme becerisi çocukların koşullarını etkilemekte ve gelişmelerini destekleyici yaşam alanı oluşturma ihtiyacını artırmaktadır.

Bu nedenle kız öğrencilerin  okul-yurt arasında geçen yaşamlarında  evleri sayılabilecek yurtlarının daha  yaşanabilir olması, ilgi alanlarını geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve aynı zamanda yurt görevlilerinin de benimseyip yürütebileceği bir yaşam alanı oluşturmak  hedeflenmektedir.

Bu hedeflere ulaşmak ancak yurt görevlileri ve öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra geliştirilecek faaliyet modelleri hazırlanması ile gerçekleşebilir. Bu çalışma yurt görevlilerinin yurtlar ve ihtiyaçları hakkındaki görüş ve önerilerinin belirlenmesi için ihtiyaç analizi amacıyla yapılmıştır.