Mesleki Eğitimde Program Değerlendirme: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Program Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi


KAYSİ F. , GÜROL A.

2nd International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, cilt.2, sa.1, ss.71

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.71

Özet

Mesleki eğitime yönelik yatırım, günümüzde pek çok devlet tarafından artan bir oranda desteklenmektedir. Mesleki eğitimin verildiği yükseköğretim kademesindeki kurumlardan birisi de meslek yüksekokullarıdır. Meslek yüksekokulları bünyesinde çok sayıda program yer almaktadır. Bu programların belirlenecek ölçütlere göre değerlendirilmesinin sağlanması, programların hâlihazırdaki durumunun ortaya çıkarılması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Kontrol ve Otomasyon teknolojileri programına yönelik, farklı boyutları kapsayacak şekilde program değerlendirme ölçütlerini belirlemektir. Bu sayede, programa yönelik değerlendirme boyutlarının neler olduğu ve değerlendirme süreçlerinde hangi ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerektiği ortaya çıkacaktır. Ayrıca belirlenecek ölçütlerden yola çıkılarak farklı programlar için de ölçüt geliştirilmesi sağlanabilir. Çalışmada karma desenle yürütülmüştür. Çalışmanın birinci aşamasında delphi tekniği, ikinci aşamasında ise nicel teknikler kullanılmıştır. 2016-ÖSYS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzuna göre, en yüksek puana sahip farklı ilk 10 program uzmanına ulaşılmıştır. Program uzmanlarının potansiyel ölçütleri değerlendirmeleri talep edilmiştir. Uzmanların çalışmaya katılmalarını onaylamasının ardından, uzmanlara internet ortamında toplam 156 potansiyel ölçüt gönderilmiştir. Bir ölçütün geçerli olması için %90 ve üzeri uygunluk aranmıştır. Uzman değerlendirmeleri sonucunda sekiz boyutlu 142 ölçüt program için değerlendirme ölçütü olarak uygun görülmüştür. Uzmanlar tarafından yüksek bir orandaki fikir birliği sonrasında belirlenen ölçütler için aynı zamanda program mezunlarının da görüşleri alınmıştır. Bu aşamada kartopu örneklemle 130 katılımcıya ulaşılmıştır. Sonuç olarak, uzmanlar 142 ölçüt için yüksek bir oranda fikir birliği ifade etmişlerdir. Aynı zamanda mezunlar da yüksek bir oranda ölçütleri uygun bulmuşlardır. Bazı boyutlardaki uygunluk düzeyleri mezunlar ve uzmanlar arasında değişse de, genel itibariyle ölçütlerin kullanım için uygun olduğu düşünülmektedir.