The Axon Number of the Rat Sciatic Nerve: A Stereological Study


Creative Commons License

Rağbetli C., Yalama M., Kati I., Ulkay M. B. , Esener O. B. B. , Bozkurt H. H. , ...Daha Fazla

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.19, sa.4, ss.635-639, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 19 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2013
  • Doi Numarası: 10.9775/kvfd.2013.8587
  • Dergi Adı: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.635-639

Özet

 

Bu çalışma, Lidokain ve prilokain’in arka ekstremite kası enjeksiyonunu takiben oluşan periferik sinir blokajı sonucunda siyatik sinirde akson sayısını stereolojik metotlarla belirlemek için planlandı. Bu çalışmada 150-200 g ağırlığında dokuz adet Sprague-Dawley tipi erişkin dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlara Ketalar 50 mg/kg intraperitoneal uygulandı. Dört adet dişi sıçanın sağ ekstremitelerine eşit miktarda prilokain 5 mg/ml (0.2 ml) ve sol ekstremitelerine lidokain 5 mg/ml (0.2 ml) verildi. Kontrol grubu olarak %0.9 izotonik sodyum klorür kalan 5 adet sıçan ekstremitelerine 0.2 ml uygulandı. Uygulama sona erince çevre kas ve yumuşak dokular siyatik sinir ile beraber 0.5x1.0 cm uzunlukta çıkarıldı. Lidokain ve prilocainin siatik sinir üzerine nörotoksik etkilerini ortaya koymak için tarafsız stereolojik metod ile akson sayısı hesaplandı. Bu özellik bakımından denek ve kontrol gruplarını karşılaştırmada karekök transformasyonu yapıldıktan sonra Mann-Whitney U testi kullanıldı. Her iki grup arasında yapılan karşılaştırma tarafsız stereolojik hesaplamalarla yapıldığında sıçanlara uygulanan Lidokain ve prilokain akut olarak siyatik sinir akson sayılarına etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

 

This study was designed to determine with stereological methods the number of axons in the sciatic nerve as a result of peripheral nerve blockage following injection of lidocaine and prilocaine into hind limb muscle. Nine adult female Sprague-Dawley rats weighted 150-200 g were used in the study. Ketamine was employed intraperitoneal to the rats as 50 mg/kg. The prilocaine and lidocaine were equally (5 mg/ml) injected to the left and right limbs of the 4 rats. As a control group, isotonic sodium chloride (0.9%) was performed as 0.2 ml into the extremities of the remaining 5 rats. When the application completed, surrounding muscles and soft tissues as well as sciatic nerve were dissected as 0.5x1.0 cm length. In order to determine neurotoxic effects of lidocaine and prilocaine on sciatic nerve, the number of axons was computed by unbiased stereological method. Following of the square root transformation, Mann-Whitney U test was performed to compare groups. When the unbiased comparisons were executed to both groups, the effects of lidocaine and prilocaine on sciatic nerve were found statistically non-significant