WWOX gene may contribute to progression of non-small-cell lung cancer (NSCLC)


Baykara O. , Demirkaya A., Kaynak K. , Tanju S., Toker A., Buyru N.

TUMOR BIOLOGY, cilt.31, sa.4, ss.315-320, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

  • Cilt numarası: 31 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2010
  • Doi Numarası: 10.1007/s13277-010-0039-3
  • Dergi Adı: TUMOR BIOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.315-320

Özet

Akciğer kanseri tüm dünyada en fazla ölüme yol açan kanser türü olup, diğer birçok kanser tipinde olduğu gibi çeşitli genetik, epigenetik ve çevresel etmenlerin etkisi altındadır. Farklı araştırıcılar tarafından tümör baskılayıcı bir gen olduğu gösterilen WWOX geni 16. kromozomda yerleşik olup, çeşitli çalışmalarda genetik ve epigenetik mekanizmalar nedeniyle etkinliğini kaybettiği gösterilmiştir.

Çalışmada, 50 akciğer kanserli hastaya ait tümör ve normal doku örneklerinde polimorfik mikrosatellit bölgelerin PZR ile çoğaltılması ile WWOX geninin heterozigotluk kaybı, metillenmeye özgü PZR ile metillenme durumu ve dizi analizi ile mutasyonları araştırılmıştır.

50 hastanın 5’inde (%10) heterozigotluk kaybı olduğu, ancak D16S3096 bölgesinde herhangi bir kayıp olmadığı saptanmıştır. 50 tümör dokusunun 38’inde (%76) genin promotör bölgesinin metillendiği, genç hastalarda metillenmenin yaşlı hastalara oranla daha fazla gerçekleştiği saptanmıştır. Dizi analizi sonucunda, 4. ekson üzerinde yer alan 120.kodonun 2. nükleotidindeki değişime bağlı olarak 133. kodonda dur kodonu oluştuğundan olgunlaşmamış protein oluştuğunu, ayrıca kısa zincir dehidrogenaz bölgesi üzerinde meydana gelen değişikliklerin de genin işlevini etkilediğini  düşünmekteyiz.

WWOX geninin promotör bölgesinin metillenmesinin ve gen üzerinde meydana gelen mutasyonların akciğer kanserinin gelişimi ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır.

Lung cancer is the most common cause of cancer-related death worldwide and, like many other cancers, is affected by different genetic, epigenetic, and environmental factors. The WW domain-containing oxidoreductase (WWOX) gene is a tumor-suppressor gene located on chromosome 16q23.3–24.1, and it has been shown that it loses its function due to alterations in genetic and epigenetic mechanisms. The aim of this study is to investigate the relationship between lung cancer and WWOX gene. Tumor tissue samples, corresponding normal tissues, and blood samples obtained from 50 lung cancer patients were involved in the study. We analyzed methylation profile by methylation-specific PCR and mutations and polymorphisms by DNA sequencing. Methylation analysis showed that promoter hypermethylation was present in 38 of 50 (76%) patients. In addition, promoter region of WWOX gene of younger patients was more frequently methylated than older patients. Using DNA sequencing, we found four genetic alterations in WWOX gene. Two of them were germline mutations (Exon 4 and 7), and two of them were polymorphic (Exon 6 and 8). We found a new mutation in exon 7 (Arg-254→Cys) which has not been described previously. The changes in the short-chain dehydrogenase domain of the protein caused by the genetic alterations may affect the function of the gene. We conclude that hypermethylation of WWOX gene promoter region and mutations in the gene might be related to lung carcinogenesis.